#22/2011

transgender

koupit v digitální podobě
editor
Vydání: 26/10/2011
editorial

transgender. Jistě ne nejnovější, a přece stále nové téma. Většinový žánr pasivní tolerance či umírněné vstřícnosti vůči menšinám se s transgenderem opakovaně míjí. Nejde jen o těla a touhy několika jednotlivců. Chaos genderu je chaosem znaků, jejichž rozptyl nelze omezit. Je třeba učit se číst. Je třeba se zcela uvolnit. Neboť o transgenderovém těle se „dá vulvologicky říct, že teče". V překladových textech tohoto čísla, eseji Cathy Griggersové a manifestu Sandy Stoneové, se „lesbická" či „posttranssexuální" identita vpisuje do postmoderního těla viděného jako text, asambláž nebo projekční plocha. Oba texty jsou programové, hybridní a utopické. Vyznačují se tím, co tuzemskému dění schází. Hudební stránky představují transgender jako stylizační strategii nového hudebního těla. A jako permanentní okliku. Filmová rubrika sleduje filmy s transgenderovou tematikou. Nechybí ani porno: redakce se snaží zorientovat i v masité stránce věci. Jaká „tajemství" odhalují Sulka, Buck Angel a Diesel? – Musím myslet na domácí, poněkud stísněnou půdu. V pražském nonstopu U Kotvy sedával host zvaný Kundachlap. Jeho „tajemství" jsem nakonec nespatřil, vlastní vinou, ale věřím v cokoli. Věčná samota skrývání, osamělá chvíle odhalení. Více sebelásky, dost podloudností.

Transžánrové čtení!

komentář

Jaké právo chceme

...
recenze čísla

České filmy proti ničemu

Novinky Roberta Sedláčka a Petra Marka

...
literatura

Básnická stínování Milady Součkové

Nad Sešity Josefíny Rykrové

...

Román o dnešku rychle stárne

S Kristinou Carlsonovou o Finsku a literatuře

...

Záchvěvy tváře na samovaru

Komiksový román o jedné ruské duši za časů revoluce

...

Životní dílo Děda Vševěda

Nad Řekami a moři Václava Eduarda Mencla

...
film

Manželky a chlapáci

Stylizace a tajemství transgenderových pornohvězd

...

Pohlaví vrací úder

Transsexuální, gay a lesbické filmy

...
divadlo

Spojení s lidskou přirozeností

Divadelná Nitra 2011

...
hudba

Může vznikat nová řeč

Ela Orleans a transgender jako zvukový efekt

...

Rozpad žánru a trans těla

Hudba v masce

...

Transgender na venkově - hudební zápisník

...
výtvarné umění

Dobrý táta proti diskriminaci - galerka

...

O povětrnostních vlivech

Osmdesátá léta ve fotografii

...
esej

Dis­-organ­-izované bytosti

Lesbická těla ve věku (post)technické reprodukovatelnosti

...
rozhovor

Básnická chirurgie

O Shakespearovi, moci převleku a překladatelství

...
beletrie

Studená vlna

...
společnost

Myriády jinakostí

Posttranssexuální manifest

...

Neklid na Pankráci

Radnice a stavební hysterie

...

Příběh „živé fosilie"

...

Smrtící virus islamismu?

...
odpor

Cirkus v bublině

Dobře oslavená krize

...

napětí

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...