Nový svět

Bratři FlorianMichael Quistrebertovi (nar. 1976 a 1982) ve svých malbách a videích založených na práci se světlem a stínem směšují modernistickou abstrakci a myšlenku mechanického pokroku s okultním symbolismem a mystikou. Tvorba francouzských umělců sice nevypovídá o konkrétní lokalitě či intelektuálním prostředí, přesto jako by implicitně odkazovala k rané americké avantgardě. Právě Nový svět byl totiž místem, kde se kolotoč neustálého hledání a uspokojování nových potřeb prolínal s extatičností a radikalitou náboženské zkušenosti. V dílech bratrů Quistrebertových je cítit podobná atmosféra: víra v nové se potkává se starým a obojí je dovedeno do krajnosti.

Michal Novotný