eskA2látor 3

SEO je zkratka pro „search engine optimization“ neboli optimalizaci webových stránek pro internetové prohlížeče. Cílem je strukturovat webovou stránku tak, aby se umísťovala co možná nejvýše ve výsledcích vyhledávání, čímž si nejeden e­shop zajišťuje vyšší zisk a cílenější reklamu. Jádrem podobných on­line marketingových metod je uzpůsobování dvou a více zcela nelidských entit zcela nelidské logice. V důsledku totiž nejde o to, aby se člověku snadněji vyhledávalo, co potřebuje, ale aby měl vyhledávač lehčí práci. Navzájem se vylaďují dva virtuální objekty, jakési stínové holografické projekce komplexních událostí v okruzích nespočetného množství mikroprocesorů, tísnících se vedle sebe v bednách nějaké serverovny. Člověk přitom ani není nutně potřeba – existuje například celá řada nástrojů, které zdrojový kód webu takzvaně transpilují, tedy přeloží do zápisu, jenž je sice totálně nečitelný pro člověka, ale zato je přátelštější k webovým prohlížečům. Stroje si nastavují svá vlastní estetická a sémantická pravidla, a demonstrují tak už dávno svou autonomii, schopnost vzájemně si porozumět ve své exotické, xenoracionální řeči.