GastARTbeiter, 2000

Tato práce je založena na detailní kalkulaci toho, kolik peněz bylo vydáno na moji uměleckou kariéru mezi koncem roku 1990, kdy jsem začal cestovat na výstavy, rezidenční pobyty, konference apod., a únorem 2000, kdy jsem se účastnil s touto novou prací výstavy Bezcenní (Neocenitelní) v Moderní galerii v Lublani na pozvání Carlose Basualda, jejího kurátora. Kalkulace zahrnuje veškeré mně známé výdaje (podle dokumentace uložené v mém archivu) vzniklé organizátorům ve spojitosti s mou účastí na akcích, na něž jsem byl pozván. Jsou to výdaje za jízdenky, hotely, stravné, část výdajů za katalogy, instalace a podobně. Celková suma představuje méně než třetinu toho, co bylo skutečně utraceno. Nemám žádné záznamy o mnoha detailech a výdajích a ani si je nepamatuji. Částka nezahrnuje prodeje děl. Výsledek je přibližně 115 000 dolarů za devět let práce (asi 2 817 500 korun).