The Infiltrators

Ghana ThinkTank podvrací a ironizuje západní paternalistické mentorování třetího světa tak, že nechává skupiny obyvatel z Ghany, Kuby, Mexika a dalších zemí navrhovat řešení problémů v takzvaném vyspělém světě. Tento umělecký projekt byl realizován pro výstavu The Infiltrators, kterou kurátorovala Maayan Shellef v centru nového umění Artport Tel Aviv v roce 2014, a tematizoval složité vztahy mezi africkými žadateli o azyl, izraelskými občany afrického a asijského původu a privilegovanými aškenázskými obyvateli Tel Avivu. Zde publikované piktogramy ilustrují vzájemné nepochopení žadatelů o azyl a místních obyvatel.