Non­-Googleheim Drawings, 2014

Googleheim je muzeum, které sbírá různé umělecké přístupy, jež se objevily během lidových revolučních vln a protestů posledního desetiletí. Sbírka prezentuje práce, které umělci a aktivisté šíří online po sociálních sítích jakožto projevy odporu proti rozličným politickým režimům nebo jsou na ně mířeny jako provokace. Muzeum rozšiřuje sbírku díky společnostem, které obchodují se statistikami a informacemi posbíranými na sociálních sítích. Informační balíčky jsou k dispozici pro každý vkus a využití, primárně jsou ale určeny pro politické účely a marketingové kampaně. Například kandidát ve volbách může získat lokalizované informační balíčky, které mu umožní obohatit a vylepšit politický projev či volební kampaň tak, aby co nejlépe reagovala na nejoblíbenější témata, o nichž se v dané oblasti diskutuje na sociálních sítích. Muzeum Googleheim vybírá a vystavuje ty nejzajímavější a „nejnebezpečnější“ balíčky dat. Vladan Jeremić a Rena Rädle začali s alegorií muzea Googleheim a nyní v rámci projektu Non­-Googleheim Drawings mapují témata týkající se digitálních archivů, vlastnictví sociálních prostor, kooptace společenské praxe, muzeologie a konfliktů ve společnosti.