Černá a bílá, nebo odstíny Šedé?

V polemice s výše otištěnou kritikou zaujímá autor následujícího textu ke knize Kateřiny Šedé vstřícné stanovisko. Brnox podle něj spojuje různé skupiny čtenářů a oživuje zájem veřejnosti o vyloučenou lokalitu. Nemá přitom suplovat odbornou studii ani sociální práci.

Při sledování debaty kolem knihy Brnox umělkyně Kateřiny Šedé jsem si vzpomněl na film Jana Gogoly ml. Hranice po našimu (2011) a na následnou ostrou debatu. Gogola ve svém dokumentu zkoumal různé aspekty fenoménu hranic v současném světě na příkladu Těšínského Slezska. Po odvysílání dokumentu se ze strany místních i novinářů zvedla prudká vlna kritiky, která snímek odsuzovala za to, že v něm „umělec z Prahy“ vytváří výsměšný obraz periferního regionu, plného hloupých a groteskních postav pěstujících bizarní zájmy. Do podobné situace se v současnosti dostala i Šedá se svým brněnským průvodcem.

Umělkyně – podobně jako před ní Gogola – promlouvá z pozice, do níž je vepsána dráždivá sociální nerovnost. Autorka totiž přichází zvenčí, je vysoce mobilní a disponuje různými druhy kapitálu, zatímco na druhé straně stojí lidé, kteří jsou na společenském žebříčku znatelně níže – nedisponují tolika zdroji a jsou často téměř osudově svázáni s daným místem, tedy s brněnským Cejlem. Sociální, jazyková a jiná vzdálenost mezi, řekněme, „globálním“ a „lokálním“ je na jednu stranu příležitostí pro zajímavá setkání, ale na stranu druhou vytváří živnou půdu pro možné kontroverze a neporozumění. A to tím spíš, vezmeme­-li v úvahu konflikt mezi tvůrčím zájmem o „jiné“ a „zvláštní“ nebo o narušování norem, v nichž jsme zvyklí přemýšlet, a snahou ukázat, že daná lokalita v zásadě „normální“ je, čímž má dojít k její rehabilitaci v očích veřejnosti.

Šedá se svým průvodcem do tohoto konfliktního pole vstoupila, když jako „globální umělkyně“ začala narušovat stereotypní obrazy lokality, vytvářené jak většinovou společností, tak sociálními vědci a aktivisty. Jednoduše se snažila přijít s něčím svým, s něčím jiným, a svou práci nakonec neadresovala odbornému publiku, ale širokému publiku. Takový provokativní pokus je v daném kontextu přinejmenším pozoruhodný a domnívám se, že si nezaslouží mnohdy ostré odsudky, kterých se mu dostalo.

 

Autorský obraz

Na adresu knihy bylo vzneseno několik námitek. Nejhlasitější z nich byla ovšem ta, že jde o knihu nebezpečnou a společensky nezodpovědnou, protože v očích majority reprodukuje stereotypy a předsudky o Romech. Popřípadě se prý kniha Romům rovnou vysmívá a dělá z nich zábavné postavičky v zoo. Problém podobných kritik tkví v tom, že ke knize přistupují, jako by bylo už předem jasné, jaký dopad bude kniha mít, tedy jak ji budou lidé číst. Překvapující je to zejména u některých sociálních vědců a vědkyň, u nichž by člověk čekal určitou senzitivitu k různým způsobům čtení, a ne absolutizaci své obavy z jednoho z možných čtení.

Paradoxní je to především proto, že Brnox je vrstevnatý. Na stránkách průvodce se potkávají anekdotické situace z ulice s delšími vy­právěními o minulosti, víře, holocaustu, jídle nebo „nočním provozu“. Stejně tak se tu míchá pozitivní s negativním a neutrálním. Šedá navíc nepaušalizuje, explicitně ukazuje, že v dané lokalitě žijí různí lidé z různých etnik s různými zkušenostmi, postavením, životními příběhy, problémy nebo úspěchy. I Romové zde vystupují v různých kontextech, situacích a sociálních pozicích. Kniha tedy jako celek běžný obraz „brněnského Bronxu“ komplikuje. Autorka navíc na mnoha místech zvýrazňuje svoji pozici, aby bylo jasné, že jde o její autorský obraz, o její interpretaci.

 

Není to studie

Nejhrubší mechanismus, jakým je možné knihu odsoudit, spočívá v odstranění velké části zkušeností s lokalitou, prezentovaných v knize, aby zůstalo jen to, co potenciálně může reprodukovat nějaký stereotyp. Čtenář potom nemá jinou možnost a musí udělat stejnou operaci – zúží svůj pohled na to negativní, a tím si potvrdí své očekávání. To je ale špatný předpoklad, založený na stereotypním obrazu (většinového) čtenáře. Umíme si vůbec představit, že i tento čtenář se může chovat podvratně a knihu číst jinak, než předpokládáme? Není také většinová společnost rozdělená na různé skupiny a jednotlivé lidi, kteří budou ke knize přistupovat různě? Co když si nad Brnoxem čtenář vzpomene na dům v rodné ulici, kde podle povídaček zaručeně strašilo, nebo na výmluvu, kterou se snažil zamáznout neomluvenou hodinu, anebo se jednoduše zasměje vtipné odpovědi malého dítěte z Cejlu – a ne proto, že by se mu vysmíval, ale protože ­reaguje vtipně? A nemůže právě toto lidi na dálku spojovat daleko snáze než mnohdy toporný a složitý jazyk odvozený ze sociálních věd?

Kateřina Šedá se snažila vytvořit hravého průvodce, který by narušoval a komplikoval obraz lokality tak, aby o ni u většinové společnosti vzbudil zájem. Dodejme, že právě jen průvodce a nic moc víc – ne analýzu strukturálního násilí, ne vědeckou studii, ne řešení tuzemského anticiganismu, a nejsem si jist, do jaké míry je férové zpětně vyžadovat, aby byl Brnox něčím víc, i když to nebylo jeho původní ambicí.

Autor je sociolog.

Kateřina Šedá, Aleš Palán, Lucie Faulerová (eds.): Brnox. Průvodce brněnským Bronxem. Kateřina Šedá, Brno 2016, 608 stran.