Slepice a tetování

Retrospektiva Mariana Pally

Při příležitosti udělení Ceny Michala Ranného pořádá Moravská galerie v Brně retrospektivní výstavu laureáta Mariana Pally. Je spojena s rekonstrukcemi jeho performancí a s vydáním posledního autorova literárního díla – Nečitelné knihy.

Výstava Retrospektiva o 7 dějstvích v Moravské galerii v Brně zprostředkovává originální díla Mariana Pally – konceptuální obrazy a textové či fotografické výstupy z uměleckých akcí – i jejich současné reinscenace. Velká část je věnována umělcově tvorbě osmdesátých let 20. století, kdy Marian Palla působil jako výrazný konceptualista a performer, jenž ovlivnil podobu brněnského neoficiálního uměleckého prostředí. Později působil jako asistent Vladimíra Merty v Ateliéru environment na brněnské FaVU a inspiroval řadu mladších tvůrců. Podstatná je také Pallova literární činnost, která již od počátku úzce souvisí s jeho konceptuální tvorbou. Autor ve svých obrazech a performancích zkoumá různé přístupy, ve kterých navazuje na práci Jiřího Kovandy, Petra Štembery nebo Karla Milera.

 

Pohnout kamenem

Jak naznačuje název výstavy, dílo Mariana Pally je představeno v sedmi tematických fragmentech, které kolážovým způsobem prezentují různorodý celek umělcovy dosavadní tvorby. I když retrospektiva do určité míry sleduje klasický formát výstavy, kde jsou prezentovány autorské originály doplněné skromnou textovou částí, zde byla záměrně potlačena teoretická rovina a tradiční chronologicky­-narativní linie, jež by vysvětlila hlubší význam umělcova díla a jeho vztah k soudobé produkci. Nosným prvkem se zde stávají nově realizované, aktualizované performance.

Více pozornosti tak vzbudí kurník uprostřed výstavní místnosti a živé slepice, které „malují“ na nové prázdné plátno, nežli Pallovy originální obrazy, jež stejnou metodou vznikaly o řadu let dříve na umělcově zahradě. Díky reinscenacím akcí dochází ke konfrontaci mezi původním a současným kontextem díla, přičemž jejich spojení působí někdy dosti bizarně. Například Pallova idea letět do New Yorku, pohnout tam kamenem a bez odkladu se vrátit zpět byla v osmdesátých letech promyš­leným apelem reagujícím na politickou situaci v tehdejším Československu (autor nedostal cestovní doložku ani přes pozvání významné galerie), kdežto v současné době se taková performance stává banální akcí se závažným dopadem na životní prostředí.

 

Nečekané zážitky

Úmysl kurátorů prezentovat neotřelou metodou akční umění v galerijním prostředí, zaktualizovat ho a tím ho pro řadu návštěvníků učinit atraktivnějším zastínil ostatní aspekty celé výstavy. Snaha o představení a interpretaci Pallova díla v širším kontextu se zde jeví jako druhotná. Možnost zápůjčky hodnotného obrazu významného českého umělce za lahvové pivo je v dnešní době jistě ojedinělá, avšak k poznatkům o situaci trhu s uměním v Československu osmdesátých let ani k hlubšímu zamyšlení nad Pallovou reakcí na tržní potenciál vlastního díla návštěvníky patrně nedovede. Pokud mělo jít o recesi, která je i důležitým prvkem autorovy práce, pak příležitost nechat si na vernisáži vytetovat motiv modřiny, jaký při jedné ze svých akcí zvolil i Palla, je opravdovou třešničkou na dortu nejen pro ty, kteří se rozhodli reinscenace účastnit na vlastní kůži, ale i pro udivené přihlížející.

Může se tedy stát, že diváci sice odcházejí z galerie okouzleni efektním představením, avšak bez pochopení původní myšlenky a širších souvislostí Pallova díla. Jestliže motivem autorů výstavy bylo šokovat publikum a vyzkoušet nové postupy ve zprostředkování akčního umění, je namístě si položit otázku, zda zvolený přístup k vystavovanému materiálu je vůbec vhodný pro formát retrospektivní výstavy.

Autorka je historička umění.

Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích. Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, Brno, 21. 4. – 6. 8. 2017.