Marinella Senatore: The Time Is Now, 2017

Marinella Senatore je italská umělkyně, v současnosti žije a pracuje mezi Berlínem a Londýnem. Ve své práci se zaměřuje na sdílené vyprávění příběhů a posilování komunitního vědomí. Zajímá se spíše o proces než o výsledek tvorby a umožňuje účastníkům uměleckých akcí i divákům měnit a spoluurčovat vyznění svých aktivit. Převrací tak tradiční role umělce jako autora a veřejnosti jako pasivního příjemce. V roce 2013 založila Školu narativního tance, otevřenou platformu zaměřenou na organizování workshopů, sdílení dovedností a politickou výchovu. Výstupy školy jsou prezentovány v městském veřejném prostoru za aktivní účasti pozvaných aktérů i náhodného publika.

 

Připravili Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová (Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi)