Platná pravidla pro herce

 

Konceptuální texty Ondřeje Škrabala se zaobírají tématem divadla a herce, ovšem jejich význam může být i mnohem obecnější. Kromě divadelní metody Heinricha Kleista, zkřížení Fausta a Dona Juana nebo spílání Handkemu zde nalezneme i řadu návodů, rad i pseudozákonů, které můžeme číst také jako poezii.

zde stojí herec

ten kdo je inscenován

(ten kdo by se měl nechat v nejbližší době

inscenovat)

si stoupl přímo na tento bod

do tohoto prostoru

 

herec by si měl uvědomit

že není na scéně sám

 

herec

neboli většinou

člověk

neboli ten

kdo je inscenován

stojí

 

nehýbe se

 

a přestože

herec nebo člověk

je absolutně špatné slovo

je přece jen nutné ho

čas od času

takto oslovovat

 

ten, kdo je inscenován

by měl stát úplně jinde

vždy

v každém momentu

by měl být na jiném místě

 

to, že je

za každých okolností

na špatném místě, to

tato prostorová mýlka

jej odlišuje

od předepsané hry

 

při podobném výstupu

který zde herec sehrává

podle všech učebnic a návodů

stát docela jinde

než právě stojí

 

nedá se ovšem říct

že by stál úplně špatně

 

nemůže přece stát úplně špatně

ne

ani on nestojí úplně špatně

není tedy absolutně špatný

ani zdaleka ne ten nejšpatnější

herec

 

musel by totiž stát na místě

které by bylo absolutním protikladem

správného postavení

 

ale jak v podobném

tmavém prostoru poznat

absolutní opak správného postavení

když nikdo

za celé dějiny

světového inscenování

nestál absolutně správně

 

je třeba herci

který se náhodou dostane ke čtení

těchto pravidel

(jen málo herců totiž umí číst

a tak podobné texty

čtou spíše čtenáři chytřejší než průměrný

herec

čtenáři

kteří ale ve skutečnosti chtějí být herci

aniž by tušili

že nejen čtením takového textu

že nejen čtením

že prostě byli a jsou –

herci)

vysvětlit

jak alespoň nebýt špatným hercem

jak se alespoň celou svou existencí

nepřibližovat

absolutní špatnosti svého herectví

a jak naopak

absolutní špatnost svého herectví

vyvažovat

 

ideální postavení

ve své hře

které je divadlem

které je světem

a ne naopak

(tedy řečeno s peterem handkem

divadlo které je životem)

zde ovšem

není možné

 

 

***

 

při přebírání ceny

vstup na pódium vážně

 

před mikrofonem (je­-li připraven)

se třikrát ukloň

buď do tří různých stran

nebo třikrát kolmo k divákům

 

pokud zvolíš druhý způsob

řekni dobrý večer

pokud první

ahoj

zeptej se kolikátého je

kolik hodin a který rok

 

zeptej se proč jsi na pódiu

 

zeptáš­-li se nahlas

nečekej na odpověď a

zkus sám přijít s přesvědčivým vysvětlením

 

pokud ti někdo nebude věřit

cenu kategoricky odmítni

 

(poděkuj a zůstaň na jevišti)

 

 

zbytky kmene tabu

návod k umírněné inscenaci pornografického snímku

 

velký neon

nad městským divadlem

nadšení diváci

jsou zavedeni

strčeni do sálu

promítá se

pornografický snímek

 

po vyvrcholení filmu

přicházejí na scénu staří herci

je to jejich poslední

ale opravdu

poslední vystoupení

pak

podle vzoru posledního koncertu

plastic people of the universe

začnou s nenuceným

realistickým představením

soulože i přes případné nezdary

 

toto představení trvá

stejně dlouho

jako promítnutý film

 

odcházejícím nebo

znechuceným divákům

nabízejí jiní dva herci

felaci u dveří

 

 

nácvik samostatného života

(podle kleista)

 

ke každé z končetin si přivaž silné lano

a nejprve při pomalé chůzi pozoruj

jak se ti těžiště přesouvá

z trupu do jednotlivých kloubů

 

po chvíli bys měl být schopen

odrážet se od země daleko lehčeji

(jako ve filmech o měsíci)

a tvůj pohyb by měl být daleko přirozenější

pokud cítíš úlevu

pokračuj ve fixaci hlavy, genitálií

prstů i palců

 

pro pokročilejší loutkoherce lze doporučit

také oční víčka, ústa atd.

 

pokud je ti cokoli nepříjemné

a necítíš všechny výhody

pohybu s oporou

lana odvaž

 

zajeď do psychiatrické léčebny bohnice

projdi se mezi hřbitovem psů a hřbitovem

sebevrahů

a před libovolným pavilonem

předstírej sounáležitost

 

 

***

 

vezmi první dvě klasické hry, které tě

napadnou

podle první z nich označ titul inscenace

 

vezmi jména postav z druhé a přiřaď je

postavám z první hry

jméno postavy určuje její charakter

tj.

jestližes jako první hru vybral dona juana

a druhou fausta

don juan se ve tvé hře bude jmenovat faust

a přináležet mu bude veškerá charakteristika

goethova fausta.

text ovšem zůstane

původním molièrovým textem

tzn. že například

ve scéně juana s žebrákem bude juan sice říkat cosi o pokrytectví, ale s údivem a nadšením jaké zažívá faust při zjevení pudla atp.

 

vyber největší buržoazní divadlo ve městě

angažuj známé herce

 

na první čtené potměšile pozoruj kdo si

tvého vtipu všimne

 

tato produkce potřebuje řádnou a drahou

propagaci

 

hru nazkoušej

 

týden před premiérou mechanicky škrtni

poslední třetinu textu

tj. nedbej na logické celky

ba naopak

proti nespokojenému premiérovému

publiku argumentuj

že vidělo nikoli dvě třetiny jedné hry

ale zároveň dvě třetiny dvou her

což jsou celkem čtyři třetiny klasické hry,

a tedy víc, než co si zaplatilo

či víc, než vůbec očekávalo

přitom v ušetřeném čase

 

pokud se inscenace dočká alespoň pěti repríz

zavazuješ se tímto k odevzdání jedné třetiny

svého honoráře

na divadlo, které toho roku nedostalo žádný

grant

 

 

spílání handkemu

 

v inscenaci účinkuje libovolný počet osob,

libovolné rasy, pohlaví, věku, politického

a náboženského vyznání,

pouze jako divák musí být přítomen člověk se jménem peter handke,

nebo kdokoli schopný působit jako peter

handke

 

(možné použít jako smuteční řeč na pohřbu)

účinkující se libovolně střídají v následujících větách:

 

vy marxisto zasranej

vy čuráku

vy napsal jsem tuto hru

vy pravidla pro herce

vy spílání publiku

vy starý nenechavý světový spisovateli

vy uctívači genocidy

vy homolásko miloševićovská

vy horší Célina Hamsuna Sartra

vy nesnesu v literatuře příběhy

vy zatraceně chytlavý

vy nesrozumitelný

vy co se vám nemůžu vyhnout při objevování

divadla

vy neúcto k velkému Brechtovi

vy neúcto k velkému Ibsenovi

vy neúcto k Marcelu Reich­-Ranickému

vy co jste označil Thomase Bernharda

za druhořadého spisovatele

vy měl to dostat Handke, tvrdí laureátka

Nobelovy ceny Elfriede Jelinek

vy držiteli ceny Franze Kafky (na kterou vás

navrhl Marcel Reich­-Ranicki)

vy držiteli Ibsenovy ceny

vy držiteli Büchnerovy ceny

vy kašpare

vy hajzle

vy Handke je nepohodlný z politických důvodů,

a proto nedostane Nobelovu cenu

za literaturu

vy

vy sebeobviňování

vy

co bych bez vás dělal

vy vy

vy

 

 

platná pravidla pro herce I

herec a lidská práva

 

herec má právo na život

herecký život je hoden ochrany před

narozením

 

herec nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám

 

herec má právo, aby byla zachována osobní čest a dobrá pověst

herec má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním v budovách

herec má právo vyjadřovat své názory slovem

 

herec ovšem také má

právo na svobodnou volbu povolání a přípravu

k němu

právo získávat prostředky pro své životní

potřeby

mimo jiné i prací

 

pokud herec prohlásí, že neovládá jazyk,

ve kterém se vede jednání

má právo na tlumočníka

 

herec má právo odepřít výpověď

herec má právo, aby jeho věc byla projednánaveřejně

 

 

platná pravidla pro herce II

herec a symboly

 

státní hymnu tvoří

první sloka písně františka škroupa a josefa

kajetána tyla

kde domov můj

která byla poprvé uvedena na divadle v podání

herce

 

 

platná pravidla pro herce III

herec a občan

 

herec má právní osobnost od narození až

do smrti

herec odpovídá za své jednání, je­-li s to

posoudit je a ovládnout

 

pokud se herec vlastní vinou přivede do stavu

v němž by jinak za své jednání odpovědný

nebyl

odpovídá za jednání v tomto stavu učiněná

 

není­-li známo, kde herec zemřel, má se za to

že se tak stalo tam, kde bylo nalezeno jeho

tělo

za místo, kde zemřel herec prohlášený

za mrtvého

platí to, kde naposledy pobýval živý

 

 

platná pravidla pro herce IV

herec a autor

 

herec je výkonným umělcem

podle autorského zákona

a i když není zcela jisté

jaký autor tento zákon napsal

je zřejmé

že práva herce zahrnují

výlučná práva osobnostní a 

výlučná práva majetková

 

umělecký výkon je výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra,

režiséra

nebo jiné osoby, která

hraje, zpívá, recituje, předvádí

nebo jinak provádí umělecké dílo

a výtvory tradiční lidové kultury

 

za umělecký výkon se považuje též výkon

artisty

aniž jím provádí umělecké dílo

 

herec je fyzická osoba

která umělecký výkon vytvořila

 

herec má právo rozhodnout o zveřejnění

svého uměleckého výkonu

 

sólista, vytváří­-li výkon sám

stejně tak dirigent, sbormistr, divadelní

režisér a sólista

(tedy i herec!)

vytváří­-li výkon spolu s členy uměleckého tělesa

má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem má být jeho jméno uvedeno při zveřejnění

a dalším užití jeho výkonu

herec má právo na ochranu před každým

znetvořením

zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu

která by byla na újmu jeho pověsti

 

herci jsou povinni brát na sebe přiměřeně vzájemný ohled

 

majetková práva herce trvají 50 let od

vytvoření výkonu

 

 

 

platná pravidla pro herce V

herec a historická hra

(zákon č. 55/1957 o divadelní činnosti)

 

divadla jsou povinna zaměstnávat jen odborně

způsobilé umělce

Ondřej Škrabal (nar. 1992) je divadelní režisér, dramatik a redaktor Psího vína. Pochází z Uherského Hradiště, žije v Praze. Píše divadelní a literární kritiky do A2 a Divadelních novin; je jedním z vítězů Ceny Maxe Broda. Pracuje v divadle Alfred ve dvoře. V roce 2016 založil divadlo Studio Rote, kde je podepsán pod režiemi inscenací jako P. Handke: Sebeobviňování, autorský Bunkr (MeetFactory) nebo B.­-M. Koltès: Tu noc těsně před lesy (Strašnické divadlo X10). Připravovaná sbírka, která vyjde v nakladatelství Lačnit Press, bude jeho knižním debutem.