Bez názvu

Power Makes Us Sick (PMS) je antinacionalistický feministický kolektiv, který provádí kreativní výzkum autonomních sítí a praktik v oblasti zdravotní péče. Snaží se přitom porozumět způsobům, jakými nerovnováha a zneužívání moci ovlivňuje naše fyzické a sociální zdraví. Odpor PMS chápe jako úspěšnou praxi tehdy, když na sebe bere podobu vzájemné podpory a solidarity. Za jeden z nejpřímějších zásahů do nekropolitik států a globální suverenity kapitálu považuje kolektiv PMS autonomní zdravotní péči. Stále častějším aspektem života v antropocénu je mobilita, ať už nucená nebo dobrovolná. PMS chce rozvíjet bezplatné nástroje solidarity, odporu a sabotáže, které budou reagovat na nové životní podmínky a které vycházejí z hlubokého znepokojení nad nečinností lidstva. Více na webu p­-m­-s.life.

Připravili Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová (Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi).