Wages for Facebook

Emocionální práce je proces ovládání a vyjadřování pocitů tak, aby byly naplněny emoční požadavky na práci, kterou pracovník vykonává. Termín poprvé představila socioložka Arlie Hochschild ve své knize The Managed Heart (Zorganizované srdce, 1979), zejména ve vztahu k práci v sektoru služeb. Od pracovníků je vyžadováno, aby své emoce během interakcí se zákazníky, spolupracovníky a nadřízenými regulovali. To zahrnuje efektivní management emocí (i kdyby to mělo znamenat jejich potlačování), příjemné, entuziastické vystupování, vyjadřování zájmu o zákazníkovy touhy a podobně. Emoční práci ale vykonáváme každý den i prostřednictvím sociálních médií – lajkujeme, tweetujeme, instagramujeme, budujeme si vlastní internetovou přítomnost. Do všech těchto procesů vkládáme velkou dávku emoční práce, která je sociálními médii kapitalizována v podobě monetarizace vytažených dat.

Wages for Facebook je aktivistická iniciativa newyorské kurátorky a umělkyně Laurel Ptak. Ta v návaznosti na hnutí Wages for housework (Mzdy za práci v domácnosti) tvrdí, že to, co Facebook nazývá přátelstvím, tagnutím, šťouchnutím či lajknutím a rámuje jako pozitivní sociální interakci v internetovém prostředí, je ve skutečnosti neuznaná práce. Tuto práci odvádíme, aniž bychom za ni dostali zaplaceno, i když každá naše akce na sociálních sítích generuje data, která Facebook zhodnocuje ve svůj profit. Proto, tvrdí Ptak, když žádáme o mzdu za práci, kterou vykonáváme na sociálních médiích, vystupujeme proti kapitalizaci našeho přátelství, pocitů a volného času.

wagesforfacebook.com

 

Připravili Zbyněk Baladrán a Zuzana Jakalová

(Display – sdružení pro výzkum a kolektivní praxi).