Lidé, spěte! - idiot dýchá

Myslím, že teprve dnes, po přepsání volební mapy (idiotský eufemismus pro přestavění koryt), vyzní reflexe dokumentu Prohlášení občanů k volbám naplno. Zopakujme si: politická firma oligarchy kšeftujícího s jedy a otrockou prací má téměř třicet procent, pravicová konzervativní strana deset, rasis­tický a xenofobní gang deset, stejně jako svazáci totální elektronizace. Mnoho zodpovědných lidí tyto výsledky znechutily, neměli by ale zapomínat, že je osvobozují od další práce s národem a otevírají volný prostor vnitřní emigrace.

A teď k obsahu. Jde o jednu z variant periodicky se vracejícího dokumentu obhajujícího porevoluční vývoj, jehož autoři nejspíš postupují takto: z neznámého důvodu se shodnou na tom, že je nutné šířit optimismus i za cenu demagogie, a tak si nechají udělat statistické svodky, přičemž zapomenou na to, že všechna statistická dobra už nějak neprokapávají dolů, podobně jako demokratické a humanitní ideje, a národ, ke kterému se obracejí a na jehož rekultivaci měli už pomalu stejný čas jako elity reálsocialismu na jeho zbídačení, prokázal přepisem volební mapy, že je i po třiceti letech rozvoje, působení svobodných médií a budování otevřené občanské společnosti bez srdce a skrupulí.

Je pochopitelné, že natlučená jablka nedáte navrch bedničky, a tak můžete ignorovat pětinu pracující chudiny, mapu exekucí, kompletně prekarizovanou kulturu, neschopnou čelit plošné debilizaci zábavním průmyslem, i celkem úsměvný fakt, že dosažitelnost dovolené v Hurghadě i všech ostatních konzumních požitků zajišťují prostředky z druhých i třetích pracovních úvazků. Argumentujete bezpečností země a neřeknete, že tu zachovává hlavně naše zbabělost a neochota zapojit se do účinné pomoci potřebným. Oháníte se hrozbou návratu komunistické totality, které se děsí nejvíc zdejší konformní soudruzi, ale sami prosazujete tvrdou linii jediné možné cesty a orien­tace. Varujete před radikální levicí, která, pokud vím, prosazuje sociální spravedlnost, šetrnost k životnímu prostředí a genderovou rovnost, což jsou, uznávám, opravdové hrozby. Označíte dělbu moci bez funkčních pojistek proti ovládnutí politického života oligarchy a hlasateli rasové a náboženské nenávisti za nenahraditelnou i přesto, že oslovuje voliče výhradně už jen vydíráním a kokainovými nápady PR agentur. Bezmála třicetiletí nejste schopni oddělit pojem demokracie od ničivého systému, jehož projevy s perverzní zaslepeností označujete za dílčí selhání. Je mi líto, ale nemůže vás donekonečna omlouvat, že váš duchovní vůdce po nástupu do nejvyšší státní funkce slíbil, že tu žádný kapitalismus nebude. Jeho skepse se opravdu nepotvrdila. Ujistil také směřováním k sociálnímu státu, jehož vyhublou podobu pohřbila liberální demokracie během krize (rád bych případné námitky doložil třeba v bytové oblasti). V podstatě se dá váš vágní, arogantně a povýšenecky laděný dokument shrnout do arogantního a vágního poselství, že pokud budou občané volit vámi vymezený segment volebního spektra (říkávalo se tomu Národní fronta), zůstane naše země i nadále bezpečným konzumním rájem.

O to šlo? Ano. A dáte to podepsat hlavně minulým režimem pronásledovaným a vězněným lidem, protože jste poté, co jste zbagatelizovali kriminály svých ideových odpůrců, ustavili společenský kredit z prodělané perzekuce jako patent na univerzální pravdu s nekonečnou expirační lhůtou. A bude pravou historickou ironií, že vám krkem nezakroutí pohrobci soudruha Gottwalda, ale běsi, kterým jste otevřeli dveře a stali se jejich advokáty.