Bez názvu

Klára Goldstein svůj básnický cyklus věnuje chladu kobek, mučení, smrti a příkořím, která nebyla nikdy potrestána. V letmo nastíněných latinoamerických kulisách se odehrává mimo jiné i vražda chilského písničkáře Víctora Jary po Pinochetově puči v roce 1973.

1.

(Estadio nacional)

 

Tak křivopřísežně

mohou zírat štíty

a přece – retábl hory

v součinnosti s mrazem

nežádá soucit

 

Tvá perspektiva vylučuje

vyhnout se krvi

Zatímco z výšky, která bije vzduch

shýbá se město ve svých vertikálách

k dlažbě a křiku, k nepamětné černi

trčící z oken

 

Jen pořád, pořád hrčí autobusy

s páskami na očích

Vstup je střežen plechovými pohledy

Co když si tě pamatují z ulic

Snad ne tvou tvář

ale tvá slova jistě

 

Vždycky je někdo, kdo rád připomene

pestrý let jara nad hučením davů

Písně a paže, co tě podpíraly

Bylo to přece tady, ještě včera

 

Teď uvnitř strašné noci

rozdrcené dny

bez hodin, beze zpráv

Teď uvnitř všude zadrhnuté hlasy

Tvoje, její, jeho tělo

které se za nás vydává

 

2.

(Siempre será canción nueva)

 

Tohle je světec

S prázdnýma rukama

dopadl na beton

Daleko od otázek svých dcer

S kapsami od tabáku

co se drolil v nápěvech

Ještě ho pálí

noční polibek a ranní káva

Její hlas v telefonu

před pár okamžiky

Ta úzkost

-­-­-

Za pár dní

když s ním skončili

pohodili u kolejí tělo

s přelámanými pažemi

se spálenými dlaněmi

a s odťatými prsty

Kvetoucí krví v modrající hrudi

-­-­-

Po čtyřiceti letech

dva příjemní sousedé

v Miami

O víkendech rybaří

nebo grilují s přáteli

Za slunečných dnů potí se

na plastových židlích

Jejich ruce vrahů

otvírají plechovky s pivem

Čtyřicet let se učili říkat

sebeobrana

a vyspávat na slunci

tu hrdou službu vlasti

-­-­-

Ale ty dny

s kořeny hlubšími než ticho

už roztrhaly železo i beton

A jak se noří

do dřeva a ulic

a prorůstají

k věčně slepé skvrně

ubývá zimy

schyluje se k slovu

-­-­-

Tohle byl světec

Nahoře na schodech

balí si cigaretu

Dotýká se

palisandrové šíje

 

3.

Rozbiješ si hlavu

když půjdeš za nimi

ale zůstat

tady nemůžeš

 

Rozbiješ si to

skleněné uvnitř

to věčně

nezastřešené

Výhled bude lepší

 

A tep se zrychlí

 

4.

Vzápětí

uslyšíš vzduch

hryzat jejich vlasy

Písek je tiše

prostoupil až na kost

Nemají v rukou víc

než zimu noci

Zasetí v poušti

-­-­-

Nebo je voda

bere za zápěstí

a mořské proudy zvolna oddělují

od trupu paže

čelist od čelisti

A v těchto hloubkách

kam se bojí ryby

jim oceán

léta rozmývá oči

-­-­-

Ve skříních pořád

visí jejich košile

a někdo doma

spravuje jim kabát

 

co kdyby ještě…

 

Zbylo to ukrývané

Zbylo to roztrhané

Vylomené zámky

Zpřerážená ticha

mezi lidmi

 

5.

V podzemí kasáren

V podzemí nemocnic

V podzemí spousty vil

páchne to železem

jakýmsi syrovým přítmím

kde nelze výkřik

rozemnout do světla

kde to z betonu

nelze odvrtat

 

Zhnisaná paměť

nevstřebává stehy

 

6.

Ještě se chvěje

ta lampa, které se

křečovitě držíš

-­-­-

A za pár hodin

zběsile tě to

vylomí

do hluchoty ran,

praskání elektřiny

a vlastních kostí

-­-­-

Hltavé pohyby

dolují krev

Přiznání nepotřebují

Soud neexistuje

-­-­-

Krysa ti hlodá

v těle

Tam, kam už

nepatří nikdo

-­-­-

Zavěšena na traverze

sypou se ještě nějaká

slova

z nemohoucích úst

-­-­-

V tom místě, kde jsi

přecházela ulici

nenašlo se nic

Ti, kteří tě hledali

umírají

Dosáhnou už na ten

nenarozený pohled

i na tvé kroky

 

7.

V tiché půdě

vysychají stébla

těla i sliny včel

Pořád nic není

na dosah

 

Jen jistá lidskost

žhavého větru

 

8.

Co se strhlo –

už jen trčí v drátech

a šlape po hlavách

jako tehdy oni jemu

Nemohli o tom psát

ale tys to viděl

Než ho odtáhli

zpátky přes chodbu

klečel jsi v jeho krvi

Město se třáslo

Nosné zdi se bortily

Nebylo možné se napřímit

nebo zavolat domů

-­-­-

Co se strhlo –

zarývá se do masa i do krajiny

A ty nevíš

kdo ještě existuje

kdo už přestal

Slyšíš znít na čtvrtém pražci

strunu G

staženou kolem hrdla

Zvolna se rozpíjí

šeď omítky před tebou

jejich ruce

i poslední rok –

jeho barvy v ulicích

 

9.

Tyto ulice

přivykají šeru

s hbitostí koček

 

Pohyby

litosférických desek

jsou podobné

těm našim

 

Dny spálené

světlem nebo mrazem

odhalují epicentrum

tak daleko

V oceánu

 

Ale ušetřen

nebude nikdo

 

10.

Déšť ve tmě kráčel rychle

Jizvil

 

Dlouhé vlasy žen

rostou i pod zemí

V jejich spleti

klíčí rostliny

co pak spávají na povrchu

-­-­-

Tady

končí tvé stopy

a tvoje krása patří teď

chraplavým oddenkům

burcujícím hlínu

křehkosti řapíků

a lodyh

-­-­-

Tvé děti

se ti podobají

Mají pár fotografií

tvůj svetr z lamí vlny

a zhruba tvoje roky

Také tvůj diář z roku 74

Ale naději už ne

 

Chodí po zemi

kolem tvých rukou

 

11.

Ta hvězda

je bílá a pomalu padá

na ty

co se ještě opírají

o některé znaky času

 

Už nemá peří

Zaznívá jen z dálky

Tady nemůžeš křičet

že už je konec

Ta hvězda

pomalu padá

 

v bouřce

 

12.

Některá místa

bije noc

urputněji

Hlas pak odtéká

stružkou mezi dlaždicemi

Mizí až do rána

Odchází na vnitřní krvácení

-­-­-

Všechny odstíny těch chvil

vměstnají se

do kůže a masa

do záškubů mysli

pod proudem

-­-­-

Nějaký paprsek pode dveřmi

narazí na střípky

z hodinek a brýlí

Plazí se podél zdí

 

Když se dostane ven

už se nechvěje

Sytí hněv druhých

 

13.

Nová hranice

svírá

nepředvídatelným hulákáním vichřic

Sladkostí rév

pnoucí se od kořenů

-­-­-

Rozložitá těla kovů

brání se rudýma očima

rukám

co nežhnou nitrem vulkánů

těch obrů

na jejichž úpatích rodí se

černě krákající mračna

i brodiví ptáci

rozvážně kráčející bahnem

 

14.

Po řece

připluli mrtví

A lidé na mostech nevědí

jak nazvat

co zbylo z jejich tváří

Sbíhají ke břehům

Vytahují z vody ztuhlá těla

těch, co nesmějí být poznáni

-­-­-

Po řece

připluli mrtví

Kdyby měli oči

asi by zírali do slunce

proskleni žárem

Mezi ostrými kameny

nikdo nepamatuje

tolikerý dotyk smrti

takové čeření v proudu

-­-­-

Řeka

mizí v zemi

Právě v těch místech

naposledy

stáčí zrak za sebe

 

15.

Jindy se objevují

časně ráno

ještě před rozbřeskem

v ulicích

někde na nároží

nebo vedle silnic

v otevřených zlomeninách města

s konečně uvolněným zápěstím

jako siluety

zakrytí kabátem či novinami

nemají žádné rysy

z žil

uniká už pouze zima

-­-­-

Chodci se opatrně přibližují

Ti, co by brali do svých dlaní ticho

které se jim válí po prázdných hrudích

a stírali to všudypřítomné

Ti, co by ve svých klínech uspávali

ty těžké hlavy zakreslené krví

jsou v cizí zemi

nebo ještě

mnohem

dál

 

16.

Ticho

může jen klesat

s poryvy deště

Zbývá

rozmoknout na půli cesty

Zanechat

sloupek popela ústící až k filtru

Zakřičet to co tehdy

 

Ticho

může jen klesat

k hranici odhalení

 

17.

Po stěně couvá

podivné zvíře

a cosi vytéká z úst noci

Dlužná hlesnutí a dlužné výkřiky

Šero nasávané skrz zuby

Úlomky v rozčísnutých dásních

Barikáda těla

na níž se ukájejí psi

Nahota týdnů na dlažbě sklepa

 

Píše mi k narozeninám

tvoje dcera

Daří se jí dobře

má čtyři děti

žije v Göteborgu

Píše mi Evelyn

po otci zbyla jí jedna košile

Píše mi Ana

Píšou mi další

s kořeny v zemi

která se probudila

Bez protokolů

a bez nářečí kostí

nezmůžeš nic

 

18.

Tak křivopřísežně

mohou zírat štíty

A přesto –

úbočí prázdna sešvihané větrem

nežádá soucit

 

Tvá perspektiva –

ticho

vylité do ulice

Nekonečná zpronevěra spánku

dokud

hledají

A dokud nacházejí

 

-­-­-

Mé srdce

je cítit sněhem

Ve ztuhlých svalech

ty noční polní cesty

Sémantické posuny

vně krystalických struktur

Modré svítání

vysoko nad městem

Dálková světla a dole

u cesty

umrzlé zvíře

Už ani nevíš, jestli kočka

nebo snad bosý prorok

Napjaté končetiny

trčí vzhůru

Klára Goldstein (nar. 1988) je básnířka, publicistka, překladatelka a doktorandka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vydala sbírky Úpatí vichřice (2011) a Milíře (2016).