Pastizrada

I

Jako je jméno kódem k činům, tak jsou i činy dekódováním jména.

 

II

Puchýře mládí.

 

III

Fixace, jež je antipodem břemena, je stejným břemenem pro to, co břemení, jako pro to, co je břemenem obtíženo.

 

IV

Budeme­-li brát čas jako metaforu, můžeme mluvit nejen o jeho naplnění a nenaplnění, ale také o třetí variantě – a tou je naplnění inverzní. Jako by látka, co měla být vlastní podstatou času, jímž je tvořena, byla se stejnou vehemencí tvořena jeho opakem: něčím, co místo aby pohánělo vpřed, se jen opakovaně vrací do následnosti všeho už nevyhnutelně zatlačeného do předešlostI

 

V

Není mlčení, na rozdíl od mluvení, poctivější nejen ke sdělení, ale i k jazyku jako takovému?

 

VI

Mezi hledáním a vyhledáváním je rozdíl zkušenostI

 

VII

Negativní alchymie: jak vydolovat nic z něčeho.

 

VIII

Překlad, který nepoukazuje …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky