První dojmy

Za okny okno,

ve kterém se směje a říká: Jsem to pořád já:

 

Za zrcadlem neartikulovaný kousek světa.

Hodně kavek, jejich pohybů ve tmě.

Měsíc nad infekčním oddělením

posouvají teplé vlny.

Vítr rozevlává vlasy

zachycené na živých plotech.

 

Za oknem okna a za okny okno.

Dál se směje babička

v mém starém haiku:

 

Jas člení dny.

Shořely ozdoby

mých přístřeší.

 

Báseň v překladu Miroslava Zelinského vybrala Michaela Velčková