Claudia Martínez Garay: The Parade

Peruánská umělkyně Claudia Martínez Garay v sérii prací The Parade přezkoumává historii za pomoci vizuálních archivů metodou redukce plakátů a pamfletů, pocházejících z různých geografických a ideologických kontextů, na nejzákladnější formy, jež se skrývají v jejich kompozici. Výsledkem jsou schémata, jež lze naplnit jakoukoli ideologií. I když jsou však zdánlivě prázdná, stále nesou stopy modernismu. Vzájemně zaměnitelné abstraktní geometrické rámce stojí jeden vedle druhého a čekají na své budoucí politické využití.

V kontrastu k tomu stojí přehlídka lidských a zvířecích symbolů reprezentujících skupiny, které se účastnily nejrůznějších ozbrojených konfliktů: hadi Fašistické osy za druhé světové války, holohlavý orel Spojených států nebo černý panter stejnojmenné revoluční skupiny. Tyto symboly umělkyně vtahuje do krvavé bitvy.

 

Claudia Martínez Garay v současnosti vystavuje svá díla na trienále Songs of Sabotage v newyorském New Museu a připravuje výstavu pro dvanácté Šanghajské bienále s tématem „Proregres – umění ve věku historické ambivalence“.