Maria Metsalu: Mademoiselle X

„Vzduch ji nemohl odvát, oheň ji nemohl spálit, ve vodě se nemohla utopit a zem ji nemohla pohřbít.“

 

Performance Marie Metsalu nazvaná Mademoiselle X byla součástí bienále Performa 17 a zahajovala výstavu Soft Scrub, Hard Body, Liquid Presence (Jemné drhnutí, tvrdé tělo, tekutá přítomnost), jež se konala v newyorské galerii Art in General od 18. listopadu 2017 do 13. ledna 2018. Tato výstava se zabývala otázkou, jaké změny v naší psychice způsobuje naše posedlost virtuálním prostorem spolu se stresem a neustálou akcelerací, a zkoumala „zombifikované“ lidské tělo jako důsledek současného vývoje společenských struktur.

Performance Marie Metsalu se odehrává v říši fiktivní postavy Mademoiselle X – ženy, která už během svého života nabyla dojmu, že je mrtvá. Dospěla k názoru, že nemá mozek, nervy, hrudník, břicho ani vnitřnosti, navzdory tomu si ale myslí, že je věčná a bude žít navždy. V její říši je totiž všechno možné a povolené, vše se skládá z částí jejího těla, vše má původ jen v ní samotné, a tak vzniká komplexní a zároveň nekomplikovaný systém. Performance, která stírá hranice mezi osobní identitou a systémem v éře technologického pokroku a společensko­-politické nejistoty, přebírá své prvky z děsivých atrakcí a umožňuje divákům pozorovat zombifikované tělo.