Filosofie na temný způsob

Nová kniha Miroslava Petříčka

Miroslav Petříček je jedním z mála českých filosofů, kteří se nebojí příležitostně vkročit do veřejného prostoru. Ve Filosofie en noir mapuje tradici kontinentální filosofie 20. století v konfrontaci s temnotou holocaustu. Jeho cesta k rozbití racionality evropského myšlení vede přes obnovu fenomenologického myšlení.

Filosofické knihy jsou zpravidla chápány buď jako fragmenty konkrétních myšlenkových směrů a tendencí, nebo jako zdánlivě samostatná díla, která však stojí v dlouhé řadě dalších děl snažících se nově odpovědět na stejné otázky. Na filosofické knihy se ale můžeme podívat i literárním pohledem, tedy optikou způsobu jejich konstrukce. Ostatně jaký lepší důkaz konečnosti lidského rozumu můžeme najít než nedokončenost nejrůznějších projektů, jejichž rozuzlení nám nebylo dopřáno se dočkat, ať už vinou autorovy smrti nebo jeho myšlenkového selhání? Platí to beze zbytku například o Marxově Kapitálu (1867–1894, česky 1953–1956), Heideggerově Bytí a čase (1927, česky 2002), Adornově Estetické teorii (1970, česky 1997) nebo třeba o Benjaminových Pasážích. Jiné filosofické knihy se zase myšlence nějakého konce a počátku vymykají úplně, například díla francouzského dua Gilles Deleuze – Félix Guattari, ale také většina prací Slavoje Žižeka nebo aforistické knihy Friedricha …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky