#17/2018

revoluce 1968

editor
Vydání: 15/8/2018
editorial

Rok 1968 bývá letos připomínán především v souvislosti s československým obrodným procesem a následnou srpnovou okupací. Dějiny ovšem vřely globálně: zatímco v Československu se bojovalo o socialismus s lidskou tváří, na západ od nás se hledaly alternativy k tehdejšímu kapitalismu, který ovšem zdaleka nebyl neochvějný, jako je ten dnešní. Věnujeme se občanským nepokojům, povstáním a hnutím odporu, zápasům o lepší svět i promarněným nadějím. Zároveň se v událostech šedesátého osmého snažíme najít poučení nebo inspiraci pro současnost. O „osmašedesátnících“, jejich démonizaci za normalizace i po listopadu 89 píše ve svém komentáři Lukáš Rychetský. Se záměrem najít pamětníky klíčové schůzky československé a sovětské delegace se reportérka Tereza Reichelová vydala do Čierné nad Tisou. O politické zkušenosti s revoluční atmosférou pařížského jara 1968 jsme hovořili s novinářem Petrem Uhlem a současnou snahu Francie začlenit protisystémové povstání do oficiálních dějin přibližuje Jakub Horňáček. Význam osmašedesátého pro smysl českých dějin ohledává v eseji čísla historička Kristina Andělová. Z oblasti umění věnujte pozornost textu o angažované černošské hudbě šedesátých let nebo básnickému obrazu osmašedesátého, který ve své poemě načrtl významný rumunský básník Dinu Flămând. A co bychom si tedy z odkazu revolučních událostí měli odnést? Třeba ideály, fantazii, odvahu a vědomí, že změna je možná i navzdory zdánlivé neprůstřelnosti systému, v němž žijeme.

komentář

Obavy z osmašedesátého

...
recenze čísla

Filosofie na temný způsob

Nová kniha Miroslava Petříčka

...
literatura

Moc vody

Osvěžení z pornografické Vltavy

...

Onemocnět uměním

Nad korespondencí Julia Zeyera a Jana Liera

...

Queer dvůr - na mezi

...

U stánků na levnou krásu - literární zápisník

...

V kterémsi ušlechtilejším světě

Nad Pernambucem Ivana Wernische

...

Účetní knihy útěchy a bolesti

Zapírání blízkých v románu Katriny Kaldy

...
film

Twin Peaks 90210

Temnota pro teenagery v seriálu Riverdale

...

Útěk do reality

Druhá řada seriálu Westworld

...
divadlo

Post­-fáza či work in progress?

...

Proces ako dramaturgický koncept festivalu Kiosk

Pamäť bez tvaru úplnosti

...
hudba

Vyhlížení revoluce

Angažovaná černošská hudba šedesátých let

...
výtvarné umění

Globální zahrada v Palermu

Manifestace lokálních problémů na Manifestě

...

Sofistikovaná spektakularita

Rozhovor s Julienem Mairem

...
galerie
esej

Hledání dějinné možnosti

O vztahu osmašedesátého ke smyslu českých dějin

...
rozhovor

Vždy šlo o intelektuální vzpoury

S Petrem Uhlem o revolučním roce 1968 u nás i na Západě

...
poezie

Jaro v Praze

...
zahraničí

Kam zmizel květnový étos?

Pařížské jaro po padesáti letech

...

par avion

Ze španělsko­- a portugalskojazyčného tisku vybral Michal Špína

...
společnost

Deziluze i naděje

K vytěsněnému Vysočanském sjezdu

...

Hledání identity ve sportu

...

Nádraží uzamčené v bezčasí

Reportáž o minulosti a současnosti Čierné nad Tisou

...

Proměny jednoho intelektuála

...
odpor

napětí

...

Vraždy na objednávku

Ekologičtí aktivisté jako ohrožený druh

...
minirecenze

Jakub Drábik: Fašista - příběh sira Oswalda Mosleyho

...

Léto

...

minirecenze

...
eskalátor

eskA2látor 1

...

eskA2látor 2

...

eskA2látor 3

...