Konstantin Eduardovič Ciolkovskij: Teorémy života

1. teorém: Veškerá hmota je ve své podstatě živá.

2. teorém: Žádný atom ve vesmíru se nemůže vyhnout složitému životu.

3. teorém: Hmota jakékoli velikosti může vytvářet duši.

4. teorém: Atom je nejjednodušší podobou duše.

5. teorém: Celý vesmír se skládá pouze z duší – jednoduchých a komplexních.

6. teorém: Živočich je partikulární kombinací jednotlivých duší.

7. teorém: Každý živočich nebo komplexní duše sestává z množství duší různého stupně komplexity (atomy, molekuly, buňky a jejich celky).

8. teorém: Smrt živočicha je zničením této kombinace a zároveň stvořením základnějších a jednodušších duší.

9. teorém: A naopak – vznik živočicha nebo rostliny je uskutečněním kombinace základních duší.

10. teorém: Bohatství duše závisí na její mohutnosti a organizovanosti.

11. teorém: Komplexita duše je proporčně závislá na její mohutnosti.

12. teorém: Částice hmoty, ať už jakékoli velikosti, cítí.

13. teorém: Chemické, fyzikální a mechanické jevy určují život duše.

14. teorém: Kde je hmota, je i duše.

15. teorém: Bytí uvnitř těla od zrození až do smrti je iluze.

16. teorém: Jednota je iluze.

Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857–1935) byl ruský a sovětský fyzik a myslitel, který zformuloval matematické základy moderní kosmonautiky. Byl průkopníkem teorie raketových letů do vesmíru a zabýval se možnostmi průzkumu a osidlování kosmu. Sepsal asi 150 pojednání týkajících se „kosmické filosofie“, ovšem za jeho života byly vydány pouze dvě jeho práce: Monismus universa (1925) a Příčina kosmu (1928). Jeho Teorémy života, jejichž seznam je zde uveden, vznikly mezi lety 1928 a 1930 jako strojopisný dodatek k Monismu universa. Dnes jsou uloženy v archivech Ruské akademie věd. V anglickém překladu jsou dostupné například na webu e­-flux.com.