Zuzanna Czebatul

Struktury a estetiky moci, které jsou zabudovány v politických ideologiích, tvoří jádro tvorby, jíž polská umělkyně Zuzanna Czebatul zkoumá mocenské vztahy prostřednictvím artefaktů a dekorací. Jako sochařka se soustředí na vizuální svůdnost současných a minulých objektů a architektonických prvků a také na slovník interiérového a grafického designu. Prostřednictvím komparativní metodologie odhaluje příbuzenské vztahy a jejich vzájemné konflikty. Její tvorba je ovlivněna estetikou antických soch, moderními formami zobrazování a prezentace, ale také klubovou kulturou devadesátých let.

 

Zuzana Czebatul (nar. 1986 v Międzyrzeczi) žije a pracuje v Berlíně. V roce 2013 dokončila studium na Städelschule ve Frankfurtu a později se zúčastnila programu MFA na Hunter College v New Yorku jako stipendistka Fullbrightovy nadace.