Dne 5. ledna 2018

Dne 5. ledna 2018 v 16 hodin 9 minut

jsem seděl u svého psacího stolu

a levou rukou sáhl po nejnovějším vydání

Polákovy Vznešenosti přírody.

 

Knihu jsem si položil do klína

a zavřel oči a poslepu nalistoval náhodnou stránku.

Pak jsem oči otevřel a přečetl nahlas první verš,

který se na otevřené straně nacházel.

 

Knihu jsem zavřel a pustil do klína

a chvilku myslel na něco jiného.

Po chvíli jsem se v mysli k verši vrátil

a zapsal, co jsem si zapamatoval.

 

Zapsal jsem toto:

„Mnohým krátké určeno jest volné žití k zabavení.“

Verš správně zní:

„Mnohým krátké určeno jest světlojasna bavné žití.“

 

Báseň vybral Petr Borkovec