Ola Hassanain: Tam a zpátky (genderová politika a veřejný prostor v Chartúmu)

Ola Hassanain vystudovala obor architektura, kulturní identita a globalizace na Hogeschool voor de Kunsten v nizozemském Utrechtu. V současnosti je rezidentkou utrechtského Centra pro současné umění (Basis voor Actuele Kunst, BAK) a zároveň doktorandkou vídeňské Akademie výtvarných umění. Ve své práci se věnuje kulturním, politickým a společenským aspektům postavení žen v hlavním městě Súdánu. Vychází z osobní a rodinné zkušenosti s diasporou a pracuje s rodovou pamětí chartúmských žen a jejich vnímáním veřejného prostoru. Zkoumá přitom, jakým způsobem tyto zkušenosti ovlivňuje stát.

 

Ve svém projektu Back and Forth (Tam a zpátky) prostřednictvím fotografie a videa představuje politiku veřejného prostoru ve formě takzvané spatial conversation, tedy konverzace v prostoru, a přesouvá tak problematiku ze soukromé do veřejné sféry. Soustředí se přitom na vztahy mezi ženami, veřejným prostorem a politikou a s tím spojené otázky: Jaký vliv má gender na produkci výtvarného umění v Chartúmu? Do jaké míry rodová identita určuje každodenní zážitky a ovlivňuje uměleckou tvorbu? Dokáže feministická teorie uchopit politické taktiky zaměřené na využívání veřejného prostoru ženami?

 

Loni v říjnu Ola Hassanain svůj projekt Back and Forth jakožto součást širšího výzkumného záměru Propositions for Non­-Fascist Living (Předpoklady ne­-fašistického života) představila v BAK. Její příspěvek je dostupný na adrese vimeo.com/242927176.