Juliana Huxtable: Universal Crop Tops for All The Self Canonized Saints of Becoming, 2015

Americká umělkyně Juliana Huxtable (nar. 1987 v Bryan–College Station v Texasu) se zabývá tématy identity, rasy, pohlaví a queerness a využívá k tomu různorodé vyjadřovací prostředky včetně autoportrétu, performance, hudby, psaní a sociálních médií. Žádný z nich není upřednostňován a hranice mezi různými formami její práce je tekutá, čímž dochází k destabilizaci zavedených uměleckých kategorií. Její práce je kritikou existujících sociálních norem a současně hledáním alternativních možností.

 

Untitled (Psychosocial Stuntin’), 2015

Untitled in the Rage (Nibiru Cataclysm), 2015

Untitled (Casual Power), 2015

 

Ze série Universal Crop Tops for All The Self Canonized Saints of Becoming, 2015