Architektura má cenu

Galerie architektury Brno ve spolupráci s Českou komorou architektů uspořádala výstavu, která představuje čtyři desítky staveb nominovaných do užšího výběru druhého ročníku České ceny za architekturu. Kromě této nové ceny je nadále udíleno starší ocenění Grand Prix architektů.

Oproti minulému roku přistoupila brněnská Galerie architektury k prezentaci výsledků České ceny za architekturu v minimalistickém duchu. Zeštíhlení textové složky přitom výstavě nikterak neublížilo, vše podstatné divákům sděluje a ti náročnější si k ruce mohou vzít výstavní katalog. Samotná instalace je ale bohužel nevýrazná a působí nedokončeným dojmem. Výstava s věcným názvem Česká cena za architekturu 2017 nás seznamuje s podobou 42 architektonických realizací nominovaných do soutěže o hlavní ocenění udělované Českou komorou architektů. Velká část prezentace je věnována pětici finálových projektů, vítězům Ceny za výjimečný počin, držitelům Mimořádné ceny a samozřejmě držiteli Hlavní ceny.

 

Stavby a jejich autoři

Na rozdíl od starší ceny Grand Prix architektů, kterou každoročně udílí Obec architektů, v případě České ceny za architekturu chybí členění realizací do jednotlivých architektonických kategorií. Cena je sice segmentována, výchozím kritériem je však to, kým byly dané projekty do klání nominovány. Do užšího výběru soutěže o Hlavní cenu vybrala projekty sedmičlenná mezinárodní odborná porota, která následně ocenila pětici finalistů a vítěze. Do finálního souboje tak postoupilo šest projektů, z nichž Hlavní cenu získal Archeopark Pavlov autorů Radko Květa a Pavla Pijáčka. Dalších pět míst obsadily realizace českobudějovického Komunitního centra Máj od bratislavského studia SLLA Architects, Chata u jezera v Doksech od pražského studia FAM, Dům v cihlové zahradě v Prušánkách od Jana Proksy z Vídně, brněnská Galerie nábytku od studia CHYBIK+KRISTOF Architects & Urban Designers a Javornická palírna od pražského studia ADR.

Tři Ceny za výjimečný počin porota udělila na základě nominací akademiků. Jejich laureáty se stali kurátor Michal Škoda z českobudějovického Domu umění, Adam Gebrian za rozhlasový pořad Bourání na Radiu Wave a starostové města Litomyšl. Na Mimořádné ceny pak byli jejich držitelé nominováni jednotlivými partnery České ceny architektů. Ocenění získal už zmíněný projekt Archeoparku Pavlov, obnova Domu pro spisovatelku (Elan Neuman Fessler), pražské Léto pod viaduktem (CCEA MOBA) a opavské centrum Breda (Šafer Hájek Architekti).

 

Dvě ceny

První ročník České ceny za architekturu proběhl teprve v roce 2016. Cena vznikla jako reakce na sílící kritiku staršího ocenění Grand Prix architektů, o jehož klesající prestiži, nedostatečné prezentaci a sporném financování začala odborná veřejnost diskutovat už v roce 2014. Tato debata se následně stala podhoubím pro vytvoření nové ceny, mezi jejíž cíle by patřilo zvýšení prestiže národního ocenění, transparentnost v hodnocení i financování, lepší veřejná prezentace a s tím související zorganizování přehlídky kvalitní současné české architektury. Nutno říct, že loni nominované práce jsou skutečně komplexní ukázkou kvalitní tuzemské architektonické tvorby, přičemž jejich hodnocení odborná porota provedla na základě transparentních kritérií. Fakt, že pořadatelé dostáli vytčeným cílům, pak dodává České ceně za architekturu na vážnosti, jakkoli proběhl teprve druhý ročník.

Grand Prix, do níž se ovšem hlásí pouze sami tvůrci, je udílena už od roku 1993. Letos tuto cenu získala Galerie nábytku od Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa, kteří se umístili i v České ceně za architekturu, novostavba polyfunkčního domu Radlická 142 od Marka Deyla a Jana Šestáka a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky od Petra Franty. Za architektonický design byla oceněna „vzducholoď“ Gulliver v galerii DOX od Martina Rajniše, vítězem v kategorii krajinná architektura se stal Břežanský hřbitov studia Sendler­-Babka.

Zatímco Grand Prix oceňovala pouze brněnské a pražské realizace, Česká cena za architekturu se soustředila i na realizace vznikající v menších městech a obcích. Ve svém hodnocení její porotci sledovali více urbanistické, krajinářské a sociální souvislosti staveb, oproti tomu porota Grand Prix se zaměřila zejména na vizuálně působivé projekty. Odborná veřejnost se patrně shodne, že realizace laureá­tů obou cen mají vysokou hodnotu, přestože jejich koncepce jsou dosti rozdílné. Otázkou zůstává, nakolik se dá jejich prestiž srovnávat.

Autorka je historička umění.

Česká cena za architekturu 2017. Galerie architektury Brno, 14. 2. – 16. 3. 2018.