Cesta do pravěku 2.0

Internetová služba Netflix uvedla koncem března očekávanou filmovou adaptaci sci­-fi románu Anihilace Jeffa VanderMeera. Režisérovi Alexu Garlandovi se ale do nepoddajného terénu tajemné Oblasti X příliš hluboko proniknout nepodařilo.

Alex Garland systematicky pracuje s látkami, jež se zabývají konfliktem lidského s nelidským. Prolnutím těchto zdánlivě vzdálených světů se dotýká různých etických otázek. Autor scénáře k adaptaci románu Kazua Ishigura Neopouštěj mě (2005, česky 2018), tematizujícího klonování lidí, a režisér komorního science fiction o potýkání člověka s umělou inteligencí Ex Machina (2014) vnáší do žánru civilní subtilnost svým důrazem na složitost mezilidských vztahů. Pro Garlandovy filmy je tak příznačné napětí mezi běžným a cizorodým, které vzbuzuje neklid, v němž se existenciální tíseň postav přelévá v koncentrovaný smutek a depresi.

Tomuto přístupu odpovídá i pokus adaptovat oceňovaný román Anihilace (2014, česky 2015; viz recenzi v A2 č. 1/2016) amerického spisovatele Jeffa VanderMeera, jenž je úvodním dílem trilogie Jižní Zóna, kterou dále tvoří knihy Autorita a Adaptace (obě 2014, česky 2017). Do prostoru neznámého původu, označovaného jako Oblast X, který od okolí dělí měňavá pohyblivá membrána, se vydává expedice vědkyň. U jedné z nich se ovšem profesionální zájem střetává s potřebou zjistit, s čím byl konfrontován její muž – jediný účastník předchozích výprav, který se ve značně pozměněném stavu ze světa za hranicí vrátil.

 

Největší známá záhada

V případě filmu Annihilation, který u nás distribuuje Netflix, se však Garlandovi vhodný adaptační klíč nalézt nepodařilo. Omezil se na převzetí základního příběhového vzorce s využitím některých dílčích motivů, které zde ale netvoří smysluplný celek, protože se s nimi soustředěněji nepracuje. V románu je například věnován poměrně rozsáhlý prostor analýze dynamiky izolované skupiny a motivací jejích členek, film se naopak vztahy postav prakticky nezabývá. Videoherní přímočarost, s níž si hrdinky klestí cestu divoce barevnou džunglí Oblasti X, tak z Annihilation činí pouhý derivát původně komplikovaného univerza. Filmová verze si vystačí s výhledem na horizont a putováním po povrchu.

Vertikální struktura románu souzní s formou deníkových zápisků pojednávajících o pobytu v Oblasti X. Pod nánosy úsečně formulovaných zjištění a faktických poznámek o parametrech zkoumaného světa leží záznam soukromé partnerské krize protagonistky. Stejně mnohotvárně a organicky ostatně VanderMeerův text reaguje i na svého příjemce, když mu podobně jako všem příchozím do Oblasti X vyjevuje témata, jež s ním v danou chvíli rezonují nejsilněji. A zatímco ze zákonitostí Oblasti X občas probleskuje cosi důvěrně známého, v komfortní zóně vzpomínek na vlastní domov hrdinka postupně nachází prázdná místa a prvky znepokojivé cizosti. Nejsilnější bariéra, na niž se v románu stále naráží, je právě nespolehlivost empirie. Ani prostřednictvím intenzivního pozorování a precizního popisu jevů totiž nelze dosáhnout poznání a ti, co jsou nám nejblíž, často bývají tou největší záhadou.

 

Duhové bubliny, sem tam gore

Film ve své předvídatelné lineárnosti tuto synergii známého a neznámého, všednosti a neproniknutelných tajemství postrádá. Oblast X a svět mimo ni, zprostředkovaný předvídatelně jednoduchými flashbacky do minulosti hlavní postavy, tu představují oddělené linie, z nichž není zřejmá žádná provázanost. Prostředí ­Annihilation připomíná to zábavnější z Call of Duty nebo brutálnější Cestu do pravěku, lemovanou obstojnými gore efekty. Hrdinky čelí jakési dávné a primární formě strachu zhmotňující se v atavismech, jež mají podobu bizarních, zpola lidských a zpola zvířecích monster. V kombinaci s obrazy zvolna plynoucích světelných proudů, které evokují dojem konstantního pohybu a nervního vlnění, se tak místy daří vyvolat dojem románové „krásy v bezútěšnosti“.

Ve výsledku je to ovšem pořád víc krása než bezútěšnost. Psychedelická estetika mýdlových bublin tu koresponduje s celkovým vyzněním filmu. Průzkum vtahujícího světa, o němž však ve správnou chvíli nedostaneme správné informace, vyvolává provinilou fascinaci i mírně škodolibý úsměv. Nakonec to ale není na škodu. Garlandův nejnovější počin je vhodným teaserem na VanderMeerovu trilogii, která stojí za přečtení, případně za připomenutí.

Autorka je filmová publicistka

Annihilation. USA, VB, 2018, 115 minut. Režie a scénář Alex Garland, kamera Rob Hardy, střih Barney Pilling, hudba Ben Salisbury, Geoff Barrow, hrají Natalie Portmanová, Jennifer Jason Leighová, Gina Rodriguezová, Oscar Isaac ad. Premiéra v ČR 12. 3. 2018 (Netflix).