Milost jako hádanka

Alias Grace Margaret Atwoodové

Próza Alias Grace nejslavnější současné kanadské spisovatelky vychází ze skutečného případu, který v polovině 19. století šokoval společnost. Margaret Atwoodová tuto éru prostřednictvím románového mnohohlasu líčí jako dobu neustálých nástrah pro muže i pro ženy.

„Milosti krásná, jak sladký hlas tvůj,/ v něm spásu naleznou bídní!/ Zbloudilé přivádíš na cestu pravou,/ a slepí opět vidí.// Doufám, že mě pojmenovali podle něj. Protože bych ráda nalezla cestu. Ráda bych opět viděla. Či byla viděna. Říkám si, jestli je to pro Pána Boha totéž. Jak stojí v bibli: Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Na to, abych uzřela tváří v tvář, musejí být dva.“ Takto Grace Marksová, hlavní hrdinka románu Margaret Atwoodové Alias ­Grace, který poprvé vyšel v roce 1996, vzpomíná na chvalozpěv milosti – a přitom mimoděk odhaluje, jak kanadská spisovatelka tuto knihu utváří.

 

Shluk postav

Východiskem románu – který byl podobně jako starší Příběh služebnice (1985, česky 2008) adaptován pro televizi a v anglo­americkém prostředí se po skandálních od­­haleních sexuál­ního násilí v prostředí Hollywoodu stal vý­­mluvným symbolem ženského útlaku – je událost, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky