David Hanes: The Tomorrow That Never Was

David Hanes je kanadský umělec, který žije a tvoří v Berlíně. Ve své umělecké praxi využívá různá média – fotografii, sochařství, instalaci. Zásadní ale není médium, nýbrž přízračnost obestírající většinu jeho děl. Například stále trvající projekt Aware (Vědomí), na němž Hanes začal pracovat v roce 2011, spočívá v retušování dokumentace uměleckých výstav: po umělcově zásahu z dokumentů mizí umělecká díla, čímž autor vytváří nový archiv situovaný jakoby v rozmezí mezi abstrakcí a reprezentací. Digitální ohýbání reality, při němž se stírají hranice mezi tvorbou, obrazem, povrchem a dokumentací, vede k dekonstrukci představ o možnostech on­-line konceptualizace a prezentace uměleckých děl.

Zde přítomné fotografie pocházejí z výstavy The Tomorrow That Never Was (Zítřek, který nikdy nebyl), jež proběhla v roce 2018 v berlínské galerii Open Forum. Příběh o budoucnosti, která nenastala, nám vypráví betonový blok.