Paradoxy autenticity

Folklor jako ukazatel neoliberálních rozporů

Joseph Grim Feinberg, americký antropolog působící na Slovensku, se ve své etnografické studii Vrátiť folklór ľuďom zaměřuje na fenomén autentické lidové kultury. Činí tak interdisciplinárním způsobem za pomoci filosofie a kritické sociální teorie. Do odborné práce ovšem záměrně vkládá i osobní zaujetí nadšeného folkloristy.

Folklor není mrtvý. Jen se v očích mnohých stal kategorickým „black boxem“ folkloristů, s nímž není možno hýbat. Folklorista, potažmo etnolog, by tedy měl s radostí přivítat myšlení, které nezůstává pouze u vstupů a výstupů, ani u důkladné dekonstrukce této kategorie, nýbrž sleduje i produktivní cíle jejího oživení.

Kniha amerického antropologa a filosofa Josepha Grima Feinberga Vrátiť folklór ľuďom u některých etnologů nicméně narazila právě pro svůj „hybridní“ charakter. Monografie shrnuje etnologické výzkumy, které autor zrealizoval na Slovensku v letech 2010 až 2012. Zjišťoval tehdy, jakým způsobem se po roce 1989 změnil folklorní diskurs, a interpretoval sociál­ní dopady těchto diskursivních změn, tedy nový sociálně­-sémiotický systém folkloru.

 

Folklorismus po Hegelovi

Pravda je, že se zde analyzuje jak fenomén tanečních spolků, tak konkrétní skupina lidí v podobě košického Klubu milovníků autentického folkloru a konkrétní …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky