Tucumánská luna

Nezpívám v noci luně

jen za její svícení.

Proto jí zpívám, že chápe

to mý dlouhý bloudění.

Aj, ty luno tucumánská!

Aj, bubínku calchaquí!

Vás musí znát každej gaucho

na cestičkách do Tafí.

Ztrácím se ve svejch trablích,

sám nevím, živote, kudy se dám.

Jen co však vyjde luna,

zazpívám, zazpívám.

Rodnýmu Tucumánu

zazpívám, zazpívám.

S nadějí, smutkem šel jsem

acheralskou planinou,

zahlíd jsem dobrou lunu,

jak se líbá se třtinou.

My dva jsme v něčem stejný,

luno mojí samoty!

Já kudy chodím, zpívám,

a tak zářím jako ty.

 

Báseň vybral a přeložil Michal Špína