Nuno Patricio

Nuno Patricio (nar. 1985) je portugalský umělec, kurátor a editor. Mimo jiné je zakladatelem webu OFluxo.net, který funguje jako platforma s cílem „šířit kritické porozumění současné kultuře skrze propagaci děl současných umělců, teoretiků, aktivistů a studentů z celého světa“. Jeho aktivity na současné umělecké scéně jsou ale podstatně širší. Svými projekty se Patricio snaží překročit hranice galerijních výstavních prostorů – zmiňme například výstavu Body Holes (Tělesné otvory), kterou připravil v roce 2016 ve spolupráci s platformou New Scenario a kde byla jednotlivá díla umístěna na různých částech lidských těl, nebo projekt Data.Mine Conflux (Nával těžby dat), při němž funkci galerie přejal virtuální prostor.