Radikální buddhismus

Angažovaná dharma nejen pro anarchisty

Radikální levice se potýkala či naopak sbližovala s různými náboženskými směry – výjimkou není ani buddhismus, jakkoli se může zdát, že jde o myšlenkový směr, jemuž je nejbližší pasivita a apolitičnost. Sborník Radikální buddhismus však ukazuje, že interpretace dharmy se neobejde bez porozumění jejímu emancipačnímu jádru.

U marxistických myslitelů Slavoje Žižeka či Alaina Badioua občas čítáme otevřenou chválu křesťanského univerzalismu coby báze pro pozdější emancipační hnutí. Křesťanství je v jejich zorném úhlu společenským náboženstvím zdůrazňujícím perspektivu neprivilegovaných. Buddhismus oproti tomu bývá líčen jako náboženství pasivní, vyhovující bohatým liberálním elitám, jako ono slavné „­opium“ – individualistická spiritualita ustupující ze světa a jeho bojů. A skutečně, meditujících manažerů ve vysokých funkcích bychom pár našli… Do tohoto klimatu vstupuje publikace Radikální buddhismus s podtitulem Malá čítanka (nejen) pro anarchisty, kterou uspořádal bělorusko­-český básník a spisovatel Max Ščur, jenž se hlásí k oběma titulním proudům. Ten také přeložil texty z angličtiny a opatřil knihu poznámkami a doslovem.

 

Mezi revolucí a konformismem

Ščurova čítanka ukazuje, že i v buddhismu nalezneme angažované jedince, kteří svou duchovní cestu …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky