Slunce, moře a konec světa

Environmentální opera na bienále v Benátkách

Hlavní cenu letošního benátského bienále současného umění obdržela operní inscenace Sun & Sea na téma globální environmentální krize. Dílo trojice litevských autorek se k problematice, již obvykle provází alarmující tón, staví civilně. Angažovanost se zde pojí s niterným smutkem, který si z představení odnáší většina diváků.

Pohled do inscenace Sun & Sea v litevském pavilonu benátského bienále. Foto sunandsea.lt

Benátské bienále umění čelí v posledních letech průběžné kritice, která poukazuje hned na dvojí selhání této festivalové akce. Už sám formát mezinárodní soutěže, tedy jakýchsi olympijských her v umění, se zdá být stále menším důvodem, proč takové umění vůbec sledovat. Převažující formou jednotlivých národních expozic jsou i nadále – často bez ohledu na aktuální společenská témata i vývoj umění – výstavní pavilony, které se snaží prezentovat kulturně­-historická, este­tická, ekonomická nebo jiná specifika zastou­pených zemí. Expozice tak nostalgicky při­pomínají postkoloniální světové výstavy, kde se pod taktovkou daného národa pragmaticky prolínal průmysl, politika a umění. Svou druhou, volně kurátorovanou částí pak Benátky opětovně prokázaly neschopnost jasně a přesvědčivě uchopit jakékoliv téma. Dvojvýstava s názvem May You Live in Interesting Times (Můžete žít v zajímavých časech), připravená kurátorem Ralphem Rugoffem z londýnské Hayward Gallery, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky