Zrazená jugoslávská revoluce

Đilasova Nová třída

Kniha Milovana Đilase Nová třída sice v češtině vyšla už dvakrát, v obou případech ale v exilu. Třicet let po pádu východního bloku a skoro čtvrtstoletí po autorově smrti se tak čeští čtenáři poprvé oficiálně dostávají k jedné z proslulých levicových kritik komunistických diktatur z doby vrcholící studené války.

Slavná práce jugoslávského intelektuála a po­­litika Milovana Đilase Nová třída (The New Class, 1957) se na tuzemský knižní trh do­­stává s dvaašedesátiletým zpožděním, ačkoli v exilových vydáních česky vyšla už v ro­­ce 1958 ve Švédsku a poté roku 1977 ve Švýcarsku. Đilasova radikální kritika oligarchizace moci v komunistických státech, jejíž exponenty označuje titulním pojmem „nová třída“, se tak v předlistopadovém Československu dostala pouze k omezenému čtenářskému okruhu. Přesto k jejímu oficiálnímu českému vydání došlo až letos.

Milovan Đilas patřil mezi nejbližší spolupracovníky Josipa Broze Tita v protinacistickém odboji a po nastolení komunistického režimu v Jugoslávii k nejužšímu vedení stranického politbyra. Postupně se však stával nejen kritikem sovětského systému, ale vymezoval se z pozic radikálního socialismu i vůči Titovu režimu. V padesátých letech pak byl pro své kritické postoje zbaven politických funkcí a devět let vězněn, …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky