Proletářský táborák

Geneze rudého trampingu

Debata o ideologickém podhoubí trampingu by neměla pomíjet fakt, že zpočátku v hnutí převažovali trampové, kteří měli blízko k myšlenkám komunismu. Svobodné táboření mělo za první republiky množství příznivců zejména mezi proletáři, což nepřehlížela ani komunistická strana.

Současná generace často vnímá tramping jako záležitost úzce spjatou s americkým prostředím, a tím pádem s politickou pravicí. V trampingu však najdeme i směry a projevy, které by řadu dnešních táborníků asi překvapily – zejména pak úzké vazby ke komunistické straně, přičemž rozhodně nešlo o marginální záležitost. Padnou samozřejmě námitky, že poúnorový režim trampům nepřál, ovšem prokomunistický tramping dosáhl svého vrcholu ještě v době, kdy levice svobodomyslné stoupence nezávislého táboření přitahovala. Mnozí trampové jezdili do přírody nejen kvůli lásce k přírodě a romantice hvězdné oblohy, ale také aby prožili víkend v nonkonformní atmosféře, vzdáleni od rutiny všedního života, maloměšťácké morálky a dobových konvencí. Kde jinde měli hledat pochopení než u strany, která v době mezi válkami stála v opozici vůči dosavadním společenským vazbám a která chtěla budovat zcela nový svět?

 

Proti paďourům

Řada trampů se orientovala na KSČ už kvůli svému sociálnímu …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky