Umění a jeho hodnoty

Logika umělecké kritiky podle Tomáše Kulky

Filosof a estetik Tomáš Kulka v knize Umění a jeho hodnoty podrobně rozpracovává originální teorii, v níž se pokouší spojit koncept jedinečnosti uměleckého díla s možností jeho srovnávání a hodnocení. Ačkoliv je jeho argumentace podnětná, nelze se všemi jeho závěry bez výhrad souhlasit. Přesto se podle recenzentky jedná o přelomové dílo.

Jak napovídá už název, v knize Umění a jeho hodnoty se filosof a estetik Tomáš Kulka zabývá vztahem umění a jeho hodnocení. Klade si přitom řadu zásadních otázek týkajících se vnímání a společenského přijetí uměleckých děl. Jeden z mála tuzemských zastánců analytického přístupu k estetice navazuje na úvahy předestřené zejména v jeho dvou předchozích knihách Umění a kýč (1994) a Umění a falzum (2004). Aktuální práce ovšem výsledky těchto úvah podává v podobě ucelené estetické teorie.

Filosoficky laděná kniha na první pohled zaujme čtivým stylem, který nepostrádá svébytný humor, přičemž i velmi složité a komplexní problémy Kulka řeší s neobvyklou dávkou lehkosti. Jistou nevýhodou takového způsobu psaní ovšem je, že zastírá neotřelost myšlenek, jež jsou v knize podány, takže si ani neuvědomujeme jejich závažnost. Kulkova teorie estetického hodnocení totiž představuje vysoce originální řešení zásadních estetických otázek a ukazuje cestu ke zcela novému pojetí hodnocení uměleckých …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky