editorial

V prosinci jsme společně se spřáteleným časopisem Kapitál vyhlásili v brněnském HaDivadle výherce esejistické soutěže s názvem „Technologizace lásky v 21. století“. Překvapilo nás nejen, kolik autorů tato problematika zajímá, protože příspěvků jsme obdrželi téměř padesát, ale i fakt, že většina textů zmiňovala jeden technologický výdobytek, s nímž už dnes má bezprostřední zkušenost velká část populace a který mění způsoby seznamování a obecněji i prožívání lásky: seznamovací aplikace typu Tinderu. Účastníci se věnovali i dalším relativně očekávatelným tématům: sexuálním robotům, virtuální realitě, kybernetickému on­-line sexu i tomu, nakolik je vzdálený ideál romantické lásky, kořenící v literatuře devatenáctého století, praxi dnešních dní. Četli jsme technooptimistické texty, dystopické vize, eseje prosycené morální panikou z technologií i poněkud archaické biologistické explikace zaštítěné chemickými reakcemi a žlázami s vnitřní sekrecí. Náš výběr se nakonec zaměřil na texty, které kromě zdrojů a vědeckého jazyka disponují i literárními kvalitami. Výběr vítězů naleznete nejen v literární příloze, ale i v rubrice esej a na dvojstraně vyhrazené beletrii, kam jsme zařadili text, který obdržel zvláštní cenu poroty. Přejeme vám svátky překypující láskou a těšíme se na setkání v příštím roce, který pro nás bude důležitý mimo jiné i proto, že v něm Ádvojka oslaví patnáct let existence.