Bez názvu

Představte si, že byste využili většinu přírodních zdrojů v našem planetárním systému ke konstrukci Dysonovy sféry a pokryli jste celý její povrch jediným počítačem o velikosti planetárního systému.

Teď si zkuste představit, že byste udrželi chlazení tohoto superpočítače blízko absolutní nuly a mohli byste toho dosáhnout bez vynaložení další energie.

Pokud byste to dokázali a mohli beze ztrát zachytit energie naší hvězdy (samozřejmě nikoli pouze ve dne nebo části týdne, ale nepřetržitě, dokud by nevyhasla), nemohli byste napočítat do 2^256, aniž byste vyčerpali veškerou energii.

Nezapomínejte na to, že se jedná pouze o odpočítávání.

Tedy pouze odpočítávání bez jakýchkoli chyb, srovnávání nebo vyhledávání: 1… 2…

3… až 2^256­-1.

Tato čísla nijak nesouvisejí s technologií zmíněných zařízení; jsou pouze termodynamickou hranicí.

A zároveň z nich jasně vyplývá, že brutální útoky na 256­-bitovou soustavu budou neproveditelné, dokud se počítače nezačnou vyrábět z něčeho jiného než hmoty a nebudou se nacházet v něčem jiném než v prostoru.

Bitcoin – vaše peníze jsou pojištěné zákony vesmíru.