Jak je ti, Rakousko? Ouzko!

Rozpad monarchie a vznik Československa

V knize 1918: Rozpad Rakouska­-Uherska a zrod Československa se historik Jan Rychlík snaží nahlížet konec rakousko­-uherského mocnářství a vznik Československa očima všech národů a menšin, které v té době na území vznikajícího státu žily. Úspěšně tak nabourává mýty, jež jsou v českém prostředí s rokem 1918 často tradovány.

Záplava loňských osmičkových výročí odešla a s ní i kolotoč připomínkových shromáždění, výstav, televizních diskusí a pamětnických vzpomínání. Kromě znovuotevřeného Národního muzea a lip svobody zasazených po celé republice vyšlo i několik nových knih věnujících se především období první republiky. Ta se ocitla v centru pozornosti novinářů a publicistů celkem logicky, neboť oslavila sto let od svého vzniku a osmdesát let od svého konce, a tak si kromě Kosatíkova Masaryka můžeme přečíst třeba nové dějiny prvorepublikové literatury od Petra Šámala, Tomáše Pavlíčka, Vladimíra Barboríka a Pavla Janáčka nebo příběh rozpadu Rakouska­-Uherska a zrodu Česko­slovenska od historika Jana Rychlíka.

 

Očima všech národů

Je otázka, zda je možné po sto letech doplnit k již známému popisu událostí z podzimu 1918 nějaká nová fakta, která by zásadně změnila pohled odborné i laické veřejnosti na zrod první republiky. Debatám o interpretaci roku 1918 dominují již dlouho známé …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky