Nehovět si v křesťanství

Válečné dopisy odbojáře Karla Hiršla

Komunistická odbojová organizace Předvoj vznikala zdola, tedy bez vědomí vedení strany. Mezi její zakladatele patřil i dnes pozapomenutý Karel Hiršl, jenž za svou protinacistickou činnost zaplatil životem. Soubor jeho dopisů je svědectvím o osudu věřícího křesťana, který se stal komunistou a vždy se vyhraňoval vůči „měšťácké kultuře“.

„Nejsem pesimista ani sentimentál, jen je člověk někdy už tak utahaný, že by v té chvíli chtěl ze všeho utéci – než to s něho za chvíli spadne a táhne dál, dál, dál,“ píše přibližně rok před svou smrtí Karel Hiršl. Ve svých dvaadvaceti letech byl ústřední postavou komunistické odbojové organizace Předvoj a právě odbojová činnost ho nakonec stála život.

Dílem snad kvůli jeho komunistické orientaci, dílem kvůli obecnému odstupu vůči postavám antifašistického odboje, které byly hojně propagandisticky využívány minulým režimem, je Hiršlův příběh české veřejnosti téměř neznámý. Kniha jeho dopisů, nazvaná Zůstat plamenem neohnutým…, která vyšla díky publicistům Tomáši Trusinovi a Aleně Wagnerové, je tak vítaným osvětovým počinem.

 

Marxisticko­-křesťanský dialog

Wagnerová se zabývala odbojovou organizací Předvoj už v šedesátých letech. Z výzkumu a rozhovorů s pamětníky tehdy vznikla kniha Neohlížej se, zkameníš (1968). Dopisy, které Karel …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky