Odin: DIY sada bakteriálního genetického CRISPR inženýrství

Jak funguje CRISPR

Bakterie využívají zbraň nazývanou CRISPR (segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic), aby se vypořádaly s invazivními viry. Vědci dnes dokážou tento proces hacknout, a rozkouskovat tak sekvence DNA na malé úseky za účelem jejich modifikace. Oproti předchozím metodám genetických změn využívá tento systém k veškerému genetickému dělení jediný univerzální enzym, nazývaný Cas9. Jediné, co výzkumník musí udělat, je vytvořit RNA návod, který bude celý proces řídit, protože syntetizovat RNA je daleko jednodušší než syntetizovat enzymy. Jednoduchost procesu genetického inženýrství založeného na metodě CRISPR ovšem vede nejen k jejímu průmyslovému využití, ale nakonec i k možnosti – či hrozbě – její volné dostupnosti a neregulovaného využívání.

The Odin je název DIY sady umožňující geneticky modifikovat buněčné i vyšší organismy, a de facto si tak vytvořit domácí laboratoř, která sice podléhá státním regulacím (například legislativě omezující pokusy na zvířatech), nicméně může být obtížné na ni dohlížet. Genetické inženýrství se tak – podobně jako například 3D tisk zbraní – stává masově dostupným nástrojem a je k dispozici prakticky komukoliv. Neexistenci limitů dokázal nakonec sám zakladatel projektu a biohacker Josiah Zayner, když upravil genetický kód sám sobě.