Z bojů o první Českou republiku

Hledání dějin s Jiřím Přibáněm a Karlem Hvížďalou

Druhá kniha rozhovorů Karla Hvížďaly s Jiřím Přibáněm přichází s novátorským výkladem smyslu československých dějin. Opětovně tak dokládá, že Přibáň patří k nejinspirativnějším českým myslitelům současnosti a novinářský doyen Hvížďala zase k nejzkušenějším interviewerům.

Právník a sociolog Jiří Přibáň ve svých esejích i rozhovorech osvědčuje široký rozhled po sociálních vědách i literatuře a dokáže své znalosti funkčně propojovat s analytickými postřehy o současných problémech, především těch ústavně­-právních, aniž by výsledek vyzníval jako prvoplánová intelektuální exhibice. Přibáňův dialog s Karlem Hvížďalou vydaný pod názvem Hledání dějin z této charakteristiky nijak nevybočuje. Zvláštní je snad jen v tom, že byl publikován u příležitosti stého výročí založení československého státu, a proto je také studiu minulosti věnován podstatně větší prostor než obvykle, zvláště porovnáme­-li to s předchozí knihou rozhovorů obou autorů Tyranizovaná spravedlnost (2013).

 

Romantismus a osvícenství

Hledání dějin je rozděleno do jedenácti kapitol, jež však dost dobře nelze číst odděleně, protože jimi prostupují některé klíčové argumenty, jež se postupně rozvíjejí. Příliš nefunguje ani chronologická posloupnost, jakkoli názvy kapitol …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky