Co podnikají v Uhrách

Copak podnikají v Uhrách?

Jedí, pijí, sní a civí.

Vůbec nikdo nebojí se,

že ze svých snů vystřízliví.

Víte, ono je to těžké,

sny jsou útěchou tak blahou.

To je někdy stokrát lepší

než bouchání do zdi hlavou.

Když si ale budeš s někým

síly měřit,

zasněnému peciválu

nesmíš věřit.

 

Copak podnikají v Uhrách?

Jedí, pijí, řinčí zbraní.

Jenže zbraněmi jsou řeči

a ty sotva koho zraní.

Víte, ono je to těžké,

Maďar dobře chápe slova,

nám na všechno řeči stačí,

lepší jsou než šavle nová.

Když si ale budeš s někým

síly měřit,

takovému řečníkovi

nesmíš věřit.

 

(1844)

 

 

Úryvek z delší básnické skladby v překladu Libora Štukavce vybral Michal Špína