Boj proti nepřirozené autoritě

Rozhovor s členy Anarchistické federace

Několika členů české Anarchistické federace, kteří si přáli odpovídat anonymně za celý kolektiv, jsme se ptali na současnost českého i světového anarchismu. Dotkli jsme se také represí vůči anarchistům, efektivity demonstrací, ale třeba i rozporuplnosti anarchokapitalismu.

Jak dlouho Anarchistická federace funguje, kdo k ní patří a jaké jsou její aktivity?

Anarchistická federace byla založena v ro­­ce 1995 z popudu dát anarchistickému hnutí, nebo aspoň té jeho části, která o to měla zájem, organizovanou podobu. Během let prošla organizace vývojem a v poslední dekádě funguje především jako zázemí pro místní skupiny a jednotlivce a jako platforma pro koordinaci nadregionálních aktivit. Už dlouho pro nás není důležité vystupovat pod vlastní hlavičkou. Mnozí z nás jsou zapojeni v jiných antiautoritářských projektech a kolektivech. Federace nám ale umožňuje zesílit náš hlas, zefektivnit činnost a vystupovat jednotně v rámci mezinárodního hnutí.

 

Kde je dnes anarchistické hnutí nejsilnější?

Historicky nejsilnější organizací v Evropě je Iberská anarchistická federace ve Španělsku a Portugalsku. V uplynulých letech byli hodně slyšet anarchisté v Řecku. Donedávna tam však převládalo volnější autonomistické pojetí bez stálých organizačních …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky