Debata o ekologii má být otevřena všem - ultimátum

Německá feministka Verena Brunschweigerová a její nová kniha Kinderfrei statt Kinderlos, která vyšla na počátku letošního března, způsobily nedávno v mé­diích značný rozruch. Autorka totiž znovu otevírá v environmentálních kruzích již známou debatu o tom, zda a jak může rozhodnutí mít potomky prohlubovat klimatickou krizi. Jinak řečeno, máme­-li považovat plození dětí za ekologické riziko. Brunschweigerová vnímá početí dítěte jako problematické, protože každý přibývající člověk svou uhlíkovou stopou výrazně zatíží již teď přelidněnou planetu. Zároveň argumentuje, že být matkou a ženou v domácnosti je výrazem nesvobody a osobních ústupků.

V českém prostředí zpráva o vydání knihy, jejíž titul lze přetlumočit jako výzvu k dobrovolné bezdětnosti či osvobození se od rodičovství, vyvolala lavinu odmítavých a zesměšňujících komentářů, útočících jak na autorku, tak na téma jako takové. Jejich autory jsou navíc často muži, což svědčí o tom, jak hluboce je u nás zakořeněna potřeba …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky