editorial

V únoru si Ukrajina připomněla pět let od konce Majdanu – neboli „Revoluce důstojnosti“, jak zní dnešní oficiální název – a v nejbližších dnech ji čekají prezidentské volby. Zatímco na jaře 2014 se k Ukrajině upírala pozornost celého světa, dnes už země takový zájem nevyvolává. To bychom chtěli alespoň částečně napravit a nabídnout poučený pohled na současné ukrajinské dění. Politolog Michal Lebduška píše, že „Revoluce důstojnosti a snad ještě více ruská agrese z roku 2014 byly zásadním impulsem, který nastartoval dnes už zcela zjevně nevratné změny“. To, že se však zdaleka nejedná o idylu a že ne všechny změny lze chápat jako pozitivní, vysvětluje Miroslav Tomek v textu o příčinách rozčarování, které dnes na Ukrajině můžeme pozorovat. Oněmi příčinami je především vláda oligarchů, nacionalismus, korupce, velké výdaje na armádu – a samozřejmě neutěšená ekonomická situace. Ale všechno špatné je zřejmě k něčemu dobré: na Ukrajině v posledních letech například pozoruhodně vzkvétá poezie, jak ve svém článku dokazuje ukrajinistka Helena Pazdiorová. Spisovatel Alexej Sevruk zase přináší obsáhlou recenzi českého vydání povídek Tani Maljarčuk, jedné z nejúspěšnějších ukrajinských prozaiček posledních let. Kromě toho v čísle najdete hned tři tematické rozhovory. Celkové vyznění tématu vystihuje Ihor Burdyha, jehož shrnutí vývoje na Ukrajině svědčí o tom, že Ukrajincům ani v těžkých dobách neschází humor: „Pozitivní je, že na tom po pěti letech války s Ruskem nejsme ještě hůř, než na tom jsme.“