eskA2látor 3

Celoroční údržba vodních toků, jak ji provádějí státní podniky Povodí při Ministerstvu zemědělství České republiky, má svá úskalí a meze. Od zimy do jara čilí pracanti s motorovými pilami probírají a likvidují pobřežní vegetaci, převážně vrby, topoly a olše, jak jen se trochu rozpučí. Tento vandalismus ospravedlňují jako údržbu břehů a odstraňování překážek toku. Potom jsou břehy holé a bez života, snad aby se dalo rozhlížet do dáli, jestli někde něco ještě přece jen neroste. Vzrostlý strom přitom denně odpaří do vzduchu až čtyři sta litrů vody, která padá zpět na zem jako životadárný déšť, a poskytuje stín a prostor pro nespočet hmyzu a zvířectva. Nešlo by to každoroční plenění pobřežních dřevin nějak legislativně upravit, když už jsme se pustili do další bitvy proti suchu?