Emancipace filosofa

Nad spisy Karla Kosíka

Nakladatelství Filosofia se rozhodlo vydat Sebrané spisy Karla Kosíka. První vydaný svazek (s pořadovým číslem 4), představující Kosíkovy eseje a články z let 1955–1969, je svědectvím o filosofově postupném odpoutání od dogmatického marxismu, ale také o jeho blízkém vztahu k české kultuře.

Po Janu Patočkovi je Karel Kosík patrně nejznámějším českým filosofem dvacátého sto­­­letí. Dialektika konkrétního, která česky vy­­šla v roce 1963, souzněla s tehdejším obratem marxistické filosofie k jiným ­myšlenkovým tradicím. Výsledkem byla řada pokusů o ně­kdy více, jindy méně plodné myšlenkové syntézy. Že Kosíkovo úsilí o konfrontaci marxismu s fenomenologií patřilo k těm prvním, dosvědčuje mimo jiné skutečnost, že záhy po svém vydání byla Dialektika konkrétního přeložena do tuctu jazyků včetně japonštiny a například v Německu se dočkala hned několika vydání. V českém prostředí šel Kosíkův význam coby nedogmatického marxistického filosofa ruku v ruce s rolí stranického a posléze i veřejného intelektuála. A právě texty, jimiž zasahoval do dobových intelektuálních debat, obsahuje svazek Dialektika, kultura a politika, vymezený roky 1955–1969, kterým nakladatelství Filosofia zahajuje vydávání Sebraných spisů Karla Kosíka.

 

Spisy …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky