Alžběta Krňanská: 2020

Nekonečně rozpitá linka, souhra barev a mnohonásobná rezonance tvarů – obrazy Alžběty Krňanské jsou sice na první pohled velmi líbivé, ale skrývá se v nich potutelnost, ironie a často i kritika. Série akvarelů s názvem 2020 je propracovaným, ale i nahodilým souborem hravých, veselých a ničivých struktur. Jejich autorka se ve své tvorbě pohybuje mezi abstrakcí a protestním transparentem, a poukazuje tak na různé polohy současné komunikace.